Kariera 23.02.2016

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce w 2015

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował informację sygnalną za I półrocze 2015 roku, która przedstawia zawody deficytowe i nadwyżkowe  w skali kraju, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych województw. Analiza została przeprowadzona na czterech grupach elementarnych z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

 

Jakie zawody przyjmuje się za deficytowe, a jakie za nadwyżkowe?
 

Wśród grupy zawodów deficytowych znajdują się takie, w których liczba ofert pracy przewyższa średni stan osób bezrobotnych w danym okresie sprawozdawczym. Wśród nich wyróżnia się również zawody maksymalnie deficytowe, dla których nie odnotowano ani jednej osoby bezrobotnej.

Z kolei zawody nadwyżkowe to takie, wśród których liczba osób bezrobotnych jest większa od liczy zgłaszanych ofert pracy. Wśród nich są zawody maksymalnie nadwyżkowe, dla których nie ma zupełnie żadnych ofert zatrudnienia.

Oprócz dwóch powyższych grup istnieje również grupa zawodów zrównoważonych. O zawodzie zrównoważonym mówi się wtedy, gdy liczba bezrobotnych jest podobna do liczby ofert pracy.

 

Grupy zawodów deficytowych
 

Wśród zawodów deficytowych znaleźli się przedstawiciele dwóch grup: analitycy systemów komputerowych oraz pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center). Przedstawiciele pierwszej grupy zostali odnotowani w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Pracowników obsługi telefonicznej (pracowników call center) brakowało w województwach małopolskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.  Należy przy tym zaznaczyć, że grupa ta była nadwyżkowa w województwie lubuskim.

 

Grupy zawodów nadwyżkowych
 

Grupa zawodów nadwyżkowych miała więcej swoich przedstawicieli. Wśród nich znalazły się takie grupy zawodowe, jak:

  • operatorzy urządzeń energetycznych (w województwach mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim),
  • dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni (w województwach kujawsko-pomorskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim),
  • kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani (w województwie zachodniopomorskim i lubelskim),
  • pracownicy do spraw transportu (województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim),
  • klasyfikatorzy żywności i pokrewni (w województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim),
  • maszyniści kolejowi i metra (województwie łódzkim i mazowieckim),
  • pracownicy zakładów pogrzebowych (w województwie dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim),
  • planiści produkcyjni (w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim),
  • opiekunowie dziecięcy (w województwie lubelskim, lubuskim, podkarpackim i pomorskim).

 

Podaż pracy w roku 2015

Dane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekładają się również na informacje podawane przez portal pl.jobsora.com. Zgodnie z prezentowanymi przez portal danymi do najlepiej opłacanych branż należą między innymi bankowość i usługi finansowe, sprzedaż/zakupy, ubezpieczenia (czyli branże, w których prężnie działają działy call center potrzebujące rosnącej liczby konsultantów), jak również Informatyka, komputery i Internet. Są to również jedne z 10 branż, w których opublikowano najwięcej ofert pracy w bieżącym roku.