al.Pokoju 11/2      

31-548 Kraków 

tel: 663 687 794   

 

 

W kwestii współpracy reklamowej lub redakcyjnej zachęcamy do kontaktu:

Marcin Nawrocki
Redaktor Naczelny
marcin.nawrocki@podajdalej.info.pl
663 687 794