Kariera 22.05.2014

PRZEGLĄD CEN KADROWO-PŁACOWYCH DLA FIRM

Grupa Work Service zajmuje się wsparciem klientów w zakresie zatrudniania pracowników. Oferta spółek, należących do grupy kapitałowej Work Service, obejmuje wyszukiwanie i zatrudnianie pracowników tymczasowych, którzy w krótkim czasie zastąpią nieobecnych pracowników w różnych przedsiębiorstwach. Oprócz ofert dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych, firma zajmuje się także doradztwem w zakresie działań kadrowych, oferuje również dopasowany do potrzeb klientów outsourcing usług kadrowych i płacowych czy z zakresu IT, oferuje leasing personelu medycznego a nawet usługi porządkowe.

 

Work Service swoją ofertą usług outsource'owanych stanowi duże wsparcie dla swoich klientów. Wieloletnie doświadczenie firmy oraz liczne wyróżnienia w zakresie udostępnianych usług sprawiają, że Work Service jest partnerem rzetelnym, a jego oferta spełnia oczekiwania każdego klienta.

 

Dzięki zleceniu na rzecz Work Service wykonania usług z zakresu obsługi kadrowej i płacowej, klient może zmniejszyć koszty takiej obsługi, skupiając się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Dostępność tych usług można rozbić na dwie zasadnicze grupy działań - administrację kadrową i administrację płacową. Work Service oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z pakietów, obejmujących pełen zakres usług kadrowo-płacowych, klienci mogą także decydować i wybierać, które usługi zlecą na rzecz Work Service.

 

Administracja kadrowa obejmuje prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, w tym w zakresie umów o pracę i wszelkich dokumentów dodatkowych, ewidencję czasu pracy oraz rozliczanie urlopów wypoczynkowych. Firma odpowiada także za przygotowanie odpowiedniej dokumentacji do ZUS czy PIP, monitoruje ważność szkoleń z zakresu BHP i badań okresowych. Z kolei administracja płacowa to odciążenie dla klientów w zakresie wyliczania wynagrodzeń, przygotowywania listy płac, naliczania i pobierania składek do ZUS z jednoczesnym przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji, rozliczanie i pobieranie zaliczek z tytułu należnego podatku oraz przygotowywanie zestawień PIT, dokumentacji rozliczeniowej dla PFRON oraz realizacja płatności wynagrodzeń pracowników, w określonych sytuacjach - także bezpośrednio z rachunku klientów.

 

Dodatkowe usługi kadrowe mogą obejmować między innymi przygotowanie nowego regulaminu pracy czy wdrożenie lub modyfikację istniejącego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Szczegółową ofertę Work Service z zakresu outsource'ingu usług kadrowo-płacowych można znaleźć na stronie: http://www.workservice.pl/Dla-pracodawcow/Outsourcing/Uslugi-kadrowo-placowe