Nauka 04.11.2014

ALTERNATYWY DLA STUDIÓW, KTÓRE WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ

Ukończenie studiów wyższych nie gwarantuje dzisiaj zdobycia pracy zawodowej. Jedynie posiadanie konkretnych umiejętności, wysokich, specjalistycznych kwalifikacji oraz doświadczenia może otworzyć drzwi do kariery zawodowej. Studia nie są jedynym sposobem na zdobycie właściwego wykształcenia, wiedzy merytorycznej i praktycznej wykonywania zawodu. Co jest alternatywą dla uczelni wyższych?

 

Studia zbędne?

Jeszcze dwie dekady temu dyplom ukończenia studiów wyższych nie był tak powszechny, jak obecnie. Statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pokazują (http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera), że zwiększa się liczba zarejestrowanych w Urzędach Pracy w całej Polsce bezrobotnych, posiadających wyższe wykształcenie. W grudniu 2013 roku takich osób było 225,8 tys., co oznacza, że co dziewiąty bezrobotny posiada wyższe wykształcenie. Szybki rozwój edukacji na studiach wyższych powoduje, że mamy coraz więcej osób z dyplomem, ale nie przybywa dla nich miejsc pracy. Eksperci wskazują, że żadna gospodarka nie potrafi wchłonąć tak znacznej liczby osób po studiach. W 2011 roku było ich około 5 mln. Wyższe wykształcenie jest powszechne, dlatego też młodzi ludzie być może powinni poszukać alternatywnego sposobu kontynuowania edukacji. Dyplom nie jest już kluczem otwierającym drzwi do kariery zawodowej. Co natomiast może nim być?
 

Szkoły policealne święcą triumfy

Alternatywą dla studiów wyższych mogą być szkoły policealne. W studium kształcenia zawodowego można nawet w dwa lata zdobyć zawód, który będzie odpowiadał zapotrzebowaniu rynkowemu i zainteresowaniom młodego człowieka. Taką ofertę kształcenia znajdziemy m.in. na stronie www.dental.szczecin.pl. To niepubliczna placówka zdolna wykształcić w kierunku technika farmaceutycznego, opiekuna osoby starszej czy asystentki stomatologicznej.
 

Przed rozpoczęciem kształcenia w szkole policealnej warto zbadać lokalny rynek zatrudnienia, prześledzić na przykład oferty pracy i do nich dopasować kierunek, jaki obierzemy w szkole policealnej. Aby rozpocząć naukę, należy tylko złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Na tej podstawie, po dostarczeniu opłaty wpisowej i zdjęć, wydawany jest indeks oraz legitymacja.

Nie trzeba iść na studia, aby zdobyć wykształcenie i rozpocząć karierę zawodową. Również i bez studiów można tego dokonać, nawet w szybszym tempie. Techniczne wykształcenie, praktyczne umiejętności wykonywania danego zawodu oraz chęci do podjęcia pracy w danym kierunku spowodują, że nie będziemy długo bezrobotnymi.