Podróże 09.01.2018

Weź udział w konkursie „Lawinowe ABC” i wygraj szkolenie lawinowe!

Tatrzański Park Narodowy i grupa przewodnicka Freerajdy zapraszają do udziału w konkursie „Lawinowe ABC”. Zwycięzcy wezmą udział w szkoleniu lawinowym.
 

Tematem konkursu jest wiedza powiązana z bezpiecznym poruszaniem się zimą w terenie wysokogórskim zagrożonym lawinami. Pytania konkursowe będą publikowane codziennie w różnych godzinach w terminie 09.01. – 15. 01. 2018 na stronie facebook.com/LawinoweABC.

Autorami pytań są międzynarodowi przewodnicy wysokogórscy IVBV z grupy przewodnickiej Freerajdy: Marcin Kacperek, Przemysław Wójcik, Andrzej Sokołowski. Laureaci otrzymają nagrodę w postaci jednodniowego szkolenia lawinowego pt. „Rozumieć śnieg”. Szkolenie obejmować będzie wykład i zajęcia w terenie dotyczące przemian kryształów śniegu i pokrywy śnieżnej w kontekście bezpieczeństwa lawinowego. Szkolenie poprowadzi międzynarodowy przewodnik wysokogórski IVBV z grupy Freerajdy Przemysław Wójcik. Odbędzie się ono 4 marca w Tatrach. 
 

Regulamin konkursu LAWINOWE ABC

1. Organizator. Organizatorem konkursu jest Tatrzański Park Narodowy przy współpracy z grupą przewodnicką Freerajdy.

2. Temat konkursu. Tematem konkursu jest wiedza powiązana z bezpiecznym poruszaniem się zimą w terenie wysokogórskim zagrożonym lawinami.

3. Warunki uczestnictwa. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy ani członkowie ich rodzin.

4. Zasady Konkursu. Przez 7 dni w terminie 09 – 15.01.2018 na stronie Facebook.com/LawinoweABC o różnych porach doby pojawiać się będzie pytanie konkursowe. 

5.  Pytania są „zamknięte” - wymagają odpowiedzi 1-wyrazowej: „Prawda” lub „Fałsz”. Osoby biorące udział w konkursie publikują swoją odpowiedź na Profilu FB konkursu w formie komentarza pod pytaniem. Odpowiedzi udzielać można do godziny 23.59 dnia, w którym ukazało się pytanie konkursowe. W punktacji branych pod uwagę jest 10 pierwszych udzielonych odpowiedzi. Suma uzbieranych punktów to całkowity wynik. 10 osób, które odpowiedziały na każde pytanie konkursowe, z największą ilością punktów, zostaje laureatami konkursu i zdobywa nagrodę główną. Uwaga: Wymogiem uczestnictwa w konkursie jest podanie imienia i nazwiska (jeśli profil uczestnika konkursu nie zawiera imienia i nazwiska, należy te dane podać w tym samym komentarzu, w którym uczestnik udziela odpowiedzi). W kwestiach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania rozwiązania.
 

Punktacja:

Pierwsza prawidłowa odpowiedź - 20 punktów

Druga w kolejności prawidłowa odpowiedź - 16 punktów

Trzecia - 12 punktów

Czwarta – 9 punktów

Piąta – 7 punktów

Szósta – 5 punktów

Siódma – 4 punkty

Ósma – 3 punkty

Dziewiąta – 2 punkty

Dziesiąta – 1 punkt
 

6. Odpowiedzi z uzasadnieniem autorów pojawiać się będą dzień po zadaniu pytania na profilu Facebook. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 16.01.2018 r. Wyniki konkursu opublikujemy na www.lawinoweabc.pl i Facebook.

7. Postanowienia końcowe. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29.07.1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Lawinowe ABC”, której celem jest edukacja i zwiększenie bezpieczeństwa wśród turystów działających zimą w górach. Tej zimy odbywa się już jej siódma edycja. W ramach akcji działa m.in. treningowe centrum lawinowe na Kalatówkach.

Partnerem głównym jest PZU.
Partnerzy: Mammut, Pieps, Ortovox, Freerajdy, Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR.
Patronat medialny sprawują: Radio RMF FM, Góry, Wspinanie.pl,  kwartalnik „Tatry”, SkiMagazyn.