News 04.09.2014

TECHNOLOGIE, KTÓRE ZMIENIĄ ŚWIAT

Nowe technologie, to jeden z najszybciej ewoluujących dziś obszarów.  Produkty i usługi powstające przy ich użyciu, oparte są na zaawansowanych możliwościach komputerowych oraz najnowszych odkryciach naukowych.  Za innowacyjne uznaje się te rozwiązania, które nie były używane w ostatnim pięcioleciu. Eksperci World Economic Forum przygotowali listę 24 pionierów zaawansowanych technologii, których rozkwit przypadnie w roku 2015.

 

Medyczna rewolucja

 

Jednym z sektorów, w którym intensywnie pracuje się nad nowymi, rewolucjonizującymi dotychczasowy stan rzeczy rozwiązaniami, jest opieka medyczna. Redukcja kosztów leczenia, zmniejszenie ingerencji w ciało ludzkie czy testowanie nowych leków, to tylko niektóre kierunki działania naukowców. Wśród firm zgłębiających te obszary, znajduję się Vaxxas –australijska firma pracująca nad wynalezieniem i rozwojem nowego sposobu aplikowania szczepionki. Dotychczasową strzykawkę i igłę miałby zastąpić plaster, kwadratowy przylepiec, który dostarcza materiał szczepionki bezpośrednio pod warstwę skóry. Bezbolesna szczepiona ma jeszcze jedną zaletę – brak konieczności przechowywania jej w chłodni, sprawia, że może być transportowana w odległe miejsca.

Kolejnym pionierem w środowisku medycznym jest Guardant Health. Ich celem jest wykorzystanie sekwencjonowania DNA i analizy danych do monitorowania postępów choroby nowotworowej. Innowacja jest tu wykorzystanie prostego badania krwi zamiast szeregu kosztownych i długotrwałych badań i biopsji. Dzięki temu, że nowotwory stale „rzucają” DNA do krwi, można śledzić stadium raka oraz na bieżąco zlecać dalsze postepowanie medyczne.

Druk 3D, który zawładnął branżą poligraficzną, potwierdza możliwość innowacyjnego zastosowania swojej technologii na różnych płaszczyznach. Organovo pracuje nad użytkowym wydrukiem tkanki ludzkiej, co przyczyniłoby się do usprawnienia procesu testowania leków w zakresie toksyczności oraz skuteczności składników.

 

 

Labcyte z kolei, opracowuje metodę przenoszenia cieczy za pomocą energii dźwięku. Umożliwi to większą dokładność procesu niż w przypadku standardowej aplikacji płynu poprzez pipetę.

 

Poprawa jakość obsługi medycznej to cel Health Catalyst, której pracownicy opracowali hurtownię danych (ang.: data warehouse). Zarządzanie informacją może stać się kluczowym czynnikiem na drodze usprawnienia funkcjonowania opieki zdrowotnej.

 

Odnawialne źródła energii

Gorący temat ze względu na stan otaczającego nas środowiska i prognozy, które nie rokują pozytywnie. Efektywne wykorzystanie energii, to jeden z wiodących obszarów wykorzystania nowoczesnych technologii.

 

AutoGrid Systems wykorzystuje tzw. „big data” – w tym przypadku dane z inteligentnych liczników, systemów zarządzania budynkiem, termostatów czy regulatorów napięcia, aby stworzyć rzeczywisty obraz sieci energetycznej i zaplanować redukcję jej użytkowania. Jest to produkt, który z powodzeniem może być używany przez osoby zarządzające przedsiębiorstwami.

Przetwarzanie wykorzystanych już zasobów energii, to kolejny trend na drodze do ochrony środowiska. Cambrian Innovation, którego wizja to „Przemysł to ekosystem”, stosuje nowoczesne metody mikrobiologicznej konwersji energii, elektrochemii oraz systemy bioelektrochemiczne do oczyszczania zużytej wody. Jest to rozwiązanie skierowanie zarówno do przemysłu, władz miasta jak i użytkowników terenów wiejskich. Firma skupia się na minimalizowaniu kosztów przedsięwzięcia oraz negatywnego wpływu na środowisko.

 

Mera Gao Micro Grid Power dostarcza energie elektryczną mieszkańcom biednych obszarów Indii. Jest to możliwe poprzez zastosowanie centralnie rozmieszczonych solarów oraz wspomagających je baterii. Dzięki temu, zamieszkujące wspomagane tereny mogą czytać wieczorem, spędzać czas swobodnie i wdychać świeże powietrze. Dotychczas stosowane lampy naftowe w znaczny sposób wpływały na stan zdrowia mieszkańców.

Proterra pracuje nad ekologicznym autobusem z zerową emisją spalin. Dzięki temu transport publiczny – tak bardzo eksploatowany środek komunikacji - stanie się przyjazny środowisku.

 

Czym zajmuje się Ganomatica? Bazując na zaawansowanych jak i łatwo dostępnych rozwiązaniach chemicznych, firma skupia się na rozwoju produkcji produktów chemicznych przy użyciu alternatywnych surowców. Oznacza to, że klienci są w stanie otrzymać produkt o takim samym zastosowaniu i efektach jak np. olej, ale złożony z odmiennych składników. Dla przykładu, ekwiwalent oleju stosowanego do celów motoryzacyjnych, może być pozyskiwany poprzez fermentację cukrów.

Przetwarzaniem alternatywnych materiałów na znane nam dotąd produkty i elementy, zajmuje się także Newlight Technologies. Unikatowa technologia, nad która pracują, umożliwi przetwarzanie gazów cieplarnianych – a nie jak dotąd oleju - na składnik tworzywa sztucznego – termoplastiku. Przechwycenie, izolowanie i polimeryzacja to tylko kluczowe kroki na drodze ku wytworzeniu nowego materiału – AirCarbon.

          

Silicor Materials skupia się na produkcji solarów przy znacznej redukcji kosztów (związanych z obróbką krzemu) i zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowo, uboczne na bazie aluminium służą, jako surowiec dla przemysłu oraz przedsiębiorstw zajmujących się procesem uzdatniania wody.

 

Czy już wkrótce, dopiero co stawiające pierwsze kroki pomysły, staną się dla nas naturalnymi i powszechnie dostępnymi usługami i produktami? W jakiej perspektywie czasu, są w stanie zrewolucjonizować nasze życie i poprawić jego jakość w tak kluczowych aspektach jak opieka medyczna i stan środowiska? Warto zagłębić się w plany i dotychczasowe osiągnięcia wymienionych firm i na bieżąco śledzić innowacyjne poczynania.

 

W kolejnej części artykułu, zaprezentowanych zostanie pozostałych 12 pionierów nowych technologii.