News 02.11.2016

Szkolenia dla nauczycieli – realna pomoc w pracy z uczniem

Praca z uczniami wymaga od nauczycieli posiadania odpowiedniej wiedzy, ale i umiejętności, dzięki którym ich wysiłki przyniosą oczekiwane efekty. Młodzi ludzie nie zawsze są skorzy do nauki, dlatego należy zrobić wszystko, aby ich do tego zachęcić. W wielu szkołach częstym zjawiskiem jest również nauczanie nieaktualnymi już metodami lub takimi, które w przeciągu lat zostały udoskonalone. W związku z tym, wymaga się od nauczycieli ciągłego kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności. Tylko w ten sposób można zapewnić atrakcyjną i efektywną współpracę z uczniami – na każdym szczeblu edukacji. Z pomocą przychodzą ośrodki, których celem jest rozwój kompetencji edukacyjnych, dlatego oferują różnorodne szkolenia dla nauczycieli. Metodyka szkoleń opiera się przedstawieniu nowych trendów i pokazania, w jaki sposób można rozwiązać dotychczasowe problemy, aby edukacja przynosiła jak najlepsze efekty.

 

Metodyka nauczania – dlaczego jest tak ważna w pracy z uczniem?

Decydując się na pracę w szkole należy wiedzieć, czym jest metodyka nauczania, ponieważ tego rodzaju wiedza jest bazą do tego, aby współpraca z uczniami przynosiła jak najlepsze efekty. Metodyka jest bowiem nauką o sposobach pracy z uczniami. Istotne jest to, aby stosowane metody były celowe i systematyczne. W związku z tym konieczne jest wypracowanie określonych metod nauczania, które będą efektywne. Można to robić poprzez uczestnictwo w rozmaitych kursach, ponieważ metodyka szkolenia zakłada  pogłębienie wiedzy nauczycieli, zapoznanie ich z nowymi trendami w edukacji i wyjście naprzeciw konkretnym potrzebom. Ciągłe kształcenie się i uzupełnianie swojej wiedzy jest nieodłącznym elementem w pracy w szkolnictwie, na każdym etapie edukacji.

 

Metodyka szkolenia

Rozmaite ośrodki, które organizują szkolenia dla nauczycieli, dysponują szerokimi i atrakcyjnymi ofertami. Poszczególne kursy podzielone są tematycznie z uwzględnieniem wszystkich etapów nauczania i przedmiotów szkolnych. Dzięki temu każdy nauczyciel, zarówno matematyk ze szkoły ponadgimnazjalnej, polonista z gimnazjum, jak i wychowawcy przedszkolni i zajmujący się nauczaniem początkowym, mogą znaleźć szkolenia, które będą odpowiadać im potrzebom. Tematyka szkoleń opracowywana jest na podstawie badań, które określają potrzeby kadry pedagogicznej, a zajęcia prowadzone są we współpracy z najlepszymi trenerami i autorami poszczególnych metod nauczania. Bardzo ważne jest to, aby twórcy szkoleń byli na bieżąco ze zmianami w oświacie, ponieważ tylko w ten sposób można poszerzyć kompetencje oraz umiejętności nauczycieli, a tym samym realnie wpłynąć na poprawę edukacji w szkołach.

Bez względu na tematykę, metodyka szkolenia zakłada, że nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • zdobycia i używania nowo poznanych metod, które pomogą w radzeniu sobie z oporem uczniów oraz w komunikacji z wychowankami w celu przekonania ich do wykazywania określonych i pożądanych zachowań związanych z nauką,
 • zdobycia i używania nowo poznanych narzędzi marketingowych,
 •  zrezygnowania z dotychczasowych sposobów motywacji uczniów, które są nieefektywne,
 • tworzenia systemów marketingowych, które wywołają długofalowe skutki.

 

Uczestnictwo w szkoleniach uczy kadrę pedagogiczną, w jaki sposób można zachęcić uczniów do nauki, zainteresować ich poszczególnymi zagadnieniami oraz korzystnie wpłynąć na efekty ich pracy. W związku z tym, nauczyciele zapoznają się z gotowymi scenariuszami zajęć lekcyjnych, uczą się wykorzystywania w praktyce nowych narzędzi i poznają innowacyjne metody. W ten sposób nabywają nie tylko teoretycznej wiedzy, ale i praktycznych umiejętności.

 

Na co zwracać uwagę podczas wyboru szkolenia?

Obecnie powstaje coraz więcej organizacji, które zajmują się organizacją szkoleń dla kadry pedagogicznej. Bardzo ważny jest właściwy wybór, ponieważ od tego w znacznej mierze zależy jakość wiedzy i umiejętności, które nauczyciele zdobędą podczas kursów. Warto więc zwracać szczególną uwagę na te zajęcia i organizacje, które wyróżniają się kilkoma cechami:

 • prowadzenie zajęć przez profesjonalnych trenerów,
 • metodyka szkolenia uznana przez autorytety w danej dziedzinie edukacji,
 • indywidualne podejście do uczestników kursów poprzez zróżnicowanie tematyczne oraz podział szkoleń na kilka etapów zaawansowania,
 • jak najwięcej czasu poświęconego na praktyczne doskonalenie zdobytej wiedzy,
 • możliwość natychmiastowego wdrożenia po szkoleniu zdobytej wiedzy i umiejętności, dzięki otrzymanym materiałom dydaktycznym i wskazówkom ekspertów,
 • ponadprzeciętny poziom szkoleń dzięki standaryzacji wszystkich kursów, które zachowują ten sam poziom i jakość,
 • możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniach poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, omawianie rzeczywistych sytuacji, zgłaszanie zaobserwowanych problemów oraz pracy w grupach,
 • szkolenia przygotowane z myślą o konkretnych efektach.

 

Metodyka szkolenia – materiały szkoleniowe

Oprócz przygotowania i prowadzenia szkoleń przez ekspertów oraz doświadczonych trenerów, bardzo ważne jest wspomaganie ich działań odpowiednimi materiałami pomocniczymi, które są rozdawane uczestnikom kursów. Dzięki temu łatwiej i szybciej można przyswoić wiedzę oraz natychmiast sprawdzić ją w praktyce przy użyciu poszczególnych materiałów dydaktycznych. Niezwykle istotna jest bowiem możliwość zabrania przez nauczycieli otrzymanych materiałów pomocniczych, aby korzystać z nich podczas swojej pracy z uczniami. Do najpopularniejszych materiałów dydaktycznych, które są przeznaczone dla uczestników szkoleń, należą: przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych, karty pracy z ćwiczeniami, nagrania audio i video, programy komputerowe, przeźrocza, a nawet ulotki.