Kultura 16.02.2021

Rusza nabór do drugiej edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO!

Aż 43 projekty książkowe związane z Krakowem otrzymały wsparcie w ramach pierwszej edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO w 2020 roku. Przed nami druga odsłona konkursu, którego celem jest wsparcie procesu wydawniczego w ramach różnych obszarów pracy pisarzy, ilustratorów, redaktorów czy tłumaczy. Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody KMLU upływa 15 marca.

 

Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO, ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed branżą książkową, która dotkliwie odczuwa skutki pandemii – to dlatego konkurs dla wydawców i twórców stał się częścią szerokiej inicjatywy pomocowej dla sektora kultury w Krakowie „Kultura Odporna”. Nagroda jest także elementem Programu Patronackiego KMLU realizującego kluczowe założenia Strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO na lata 2017-2022 oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030. Pomnażanie literackiego dziedzictwa i pielęgnowanie wizerunku Krakowa, a także wsparcie dla środowisk kreatywnych związanych z literaturą i sektorem wydawniczym, to główne założenia przyświecające realizacji projektu.

 

Pierwsza edycja Nagrody KMLU odbyła się w 2020 roku, w jej ramach 41 twórców zgłoszonych przez 26 wydawców otrzymało wsparcie finansowe dla interesujących projektów wydawniczych. W naszym wyborze znaleźli się autorzy i autorki będący gwarantem wysokiego poziomu publikacji, których powstanie wesprzemy finansowo. Działając w niezwykle trudnych dla twórców czasach pandemii, chcieliśmy przyznać nagrody jak najliczniejszej grupie, natomiast jakość poziom zgłoszonych projektów przerósł nasze najśmielsze oczekiwania – komentowała wyniki pierwszej edycji Urszula Chwalba, przewodnicząca komisji konkursowej i kierowniczka Działu Literackiego KBF – operatora KMLU. Wśród nagrodzonych zgłoszeń znalazły się projekty literackie Ewy Lipskiej, Magdaleny Heydel, Olgi Hund, Aleksandry Lipczak, Igora Jarka, Wita Szostaka czy Sławomira Shutego. W 2020 roku ukazało się blisko 20 tytułów wyróżnionych nagrodą, a kolejne premiery przez nami – czekamy na książki m.in. Dominiki Słowik, Katarzyny Kubisiowskiej, Wojciecha Nowickiego i Przemka Dębowskiego. Dofinansowaniem cieszyły się zarówno wydawnictwa z silną, ugruntowaną pozycją na rynku książki (Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo W.A.B. czy Społeczny Instytut Wydawniczy Znak), jak i mniejsze oficyny prezentujące nowe zjawiska w polskiej literaturze (Nisza, Wydawnictwo Officyna, Niebieska Studnia, KONTENT czy Wydawnictwo Od Do). Więcej informacji o nagrodzonych projektach można znaleźć TUTAJ.

 

Celem Nagrody KMLU jest wspieranie i promocja wartościowych inicjatyw wydawniczych odnoszących się w szerokim kontekście do literackiego charakteru Krakowa, jego dziedzictwa i najważniejszych postaci życia literackiego, utworów związanych z Krakowem oraz dzieł krakowskich twórców. W Krakowie powstał wyjątkowy „ekosystem”, w którym współistnieją rozmaite zawody i instytucje związane z literaturą. Nagroda KMLU inspiruje i pielęgnuje rozwój lokalnego środowiska literackiego na wszystkich etapach procesu twórczego. Oprócz wsparcia finansowego, każdy z nagrodzonych projektów wydawniczych zostanie objęty działami promocyjnymi w zakresie prezentacji w mediach społecznościowych KMLU i organizacji spotkań premierowych w księgarniach kameralnych lub w nowej przestrzeni na literackiej mapie miasta – Pałacu Potockich.

 

Jak aplikować?

 

O Nagrodę KMLU ubiegają się wydawcy zgłaszający kandydatury wybranych twórców wraz z opisem planowanego projektu literackiego. Nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana pisarzom, ilustratorom, redaktorom i tłumaczom uczestniczącym w powstaniu publikacji. Oprócz nagrody finansowej laureat/laureatka otrzyma tytuł Pisarza/Pisarki, Ilustratora/Ilustratorki, Redaktora/Redaktorki lub Tłumacza/Tłumaczki KMLU. Termin nadsyłania zgłoszeń do drugiego naboru do nagrody upływa 15 marca 2021 roku.

 

Regulamin konkursu i wniosek zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://bit.ly/Nagroda-KMLU

 

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO (zgodnie z uchwałą nr XXXVII/972/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r.). Projekt jest realizowany w ramach miejskiej strategii „Kultura Odporna”, której celem jest przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa w obszarze kultury.