Finanse 15.07.2016

Prawie połowa młodych Polaków korzystała z kredytów i pożyczek

Raport Grupy KRD – BIG SA. pokazuje, że aż 46 % ludzi do 35 roku życia w Polsce jest lub była klientami banków lub firm pożyczkowych. Procent ten rośnie wraz z wiekiem, szczególnie wśród osób, które posiadają dzieci. Jak pokazują badania, trzy na cztery rodziny z dziećmi zadłużyło się minimum raz.

 

Dlaczego pożyczki i kredyty cieszą się taką popularnością?

 

O zdanie zapytaliśmy Pana Tomasza Bergmana, redaktora popularnego portalu pożyczkowego - chwilowkidlasprytnych.com:

„Sytuacja młodych Polaków jest w zasadzie dość trudna, szczególnie jeśli mamy porównać ich do zachodnich rówieśników. Nasz kraj, choć od ćwierćwiecza jest teoretycznie wolny od komunistycznego reżimu, nadal zmaga się z wieloma problemami, które są skutkami bardzo nieudolnej polityki każdego kolejnego ugrupowania. Jej efekty to bardzo duże bezrobocie, bardzo niskie płace i ogromne opodatkowanie pracy oraz dóbr. Dodatkowym, bardzo poważnym problemem jest silnie rozbudowany socjalizm, który wręcz słynie z ogromnych kosztów i opłakanej efektywności. Pomimo wysokich podatków pieniędzy w budżecie Państwa wciąż brakuje, a rozbudowany systemu socjalny pogrąża kraj w coraz większych długach. Obywatele zamiast samemu decydować o wypracowywanych przez siebie pieniądzach zmuszeni są przyglądać się jak zachłanni politycy szastają nie swoją kasą na lewo i prawo. W dodatku rządzący manipulują nami mówiąc, że to są pieniądze państwowe  kiedy faktem jest, że żadne pieniądze nie są państwowe lecz należą do obywateli, do narodu. Idąc dalej, nieudolny system emerytalny wyciska z pracujących ogromne pieniądze, które nie są deponowane na zabezpieczonych kontach, a zamiast tego stają się wypłatami urzędników oraz finansują inne, wątpliwe potrzeby Państwa. Młodzi więc utrzymywać muszą nie tylko siebie i swoje rodziny, ale również tabun urzędników, bezrobotnych, samotne matki, dzieci, emerytów, polityków itp. itd., kiedy im samym brakuje na podstawowe produkty życia codziennego.”

 

Niewielu młodych ludzi w Polsce stać na zakupy gotówką

 

Aż 39 % młodych ludzi, którzy pożyczają, zadłużają się ponieważ brakuje im pieniędzy na zakupy do domu. Pożyczki zaciągają więc głównie na wyposażenie w sprzęt AGD, RTV czy meble. Kolejni w zestawieniu są pożyczający na remont mieszkania lub domu. Aż 35 % osób pożycza właśnie na ten cel. 25 % młodych Polaków pożycza na zakup mieszkania. Ten odsetek jest tak duży wśród tej grupy, ponieważ zazwyczaj mieszkania kupują młodzi, którzy opuszczają dom rodzinny. Niestety aż 18 % osób do 35 roku życia pożycza na swoje zadłużenia. 13 % pożyczających potrzebuje na bieżące wydatki, jak ubrania itp. Następną grupę w zestawieniu stanowią pożyczający na edukację. 7 % pożyczek i kredytów jest zaciąganych na opłacenie czesnego czy kursów. Zaledwie 5 % wszystkich kredytów i pożyczek zaciąganych jest z przeznaczeniem na wakacje, a 4 % na realizację zainteresowań i hobby. Na usługi medyczne, kredyty i pożyczki zaciąga 3 % młodych.

Kto pożycza najczęściej?

Badania pokazują, że 47 % młodych mężczyzn sięga po pożyczki i kredyty, a kobiet nieco mniej, bo 44 %. Najrzadziej pożyczają młodzi do 25 roku życia – 20 %. 64 % pożyczających to osoby w wieku od 26 do 30 lat. Najczęściej pożyczają osoby w przedziale wiekowym 31 – 35 lat, aż 71 % młodych Polaków w tym przedziale wiekowym korzystało choć raz z kredytu lub pożyczki.

 

Jeśli za kryterium przyjąć sytuację rodzinną, to zdecydowanie najmniej młodych pożycza mieszkających z rodzicami. 27 % młodych Polaków pożycza mieszkając jeszcze w domu rodzinnym. 42 % pożyczających to single. Zdecydowanie najczęściej pożyczają osoby mające współmałżonka oraz dzieci. Aż 72 % rodzin zadłużyło się minimum raz. 57 % pożyczających to osoby mieszkające z partnerem bez dzieci.

 

Dlaczego młodzi pożyczają?

Zapytano ankietowanych jaki jest powód pożyczania pieniędzy w bankach lub instytucjach pożyczkowych. 61 % odpowiedziała, że wydatek na jaki chcieli się zdecydować był zbyt duży. Ćwierć badanych pożyczki lub kredyty zaciągnęła dlatego, że otrzymali bardzo atrakcyjną dla  nich ofertę. 19 % pytanych pożyczało z uwagi na brak pieniędzy na podstawowe potrzeby. Tyle samo respondentów miało chwilowe problemy finansowe, a 17 % zostało zaskoczonych niespodziewanym wydatkiem, na którego nie mieli odłożonych pieniędzy.

 

 

Artykuł powstał przy współpracy z: 
          

 chwilowkidlasprytnych.com

Źródło danych: http://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2014/FINANSOWY-PORTRET-MLODYCH