Kariera 31.01.2023

Na czym polega przewóz kabotażowy?

Przewóz kabotażowy to jedna z mniej znanych form transportu, niezbędna w przypadku wybranych rodzajów ładunku. Wiąże się ona jednak z pewnymi ograniczeniami, a także koniecznością spełnienia odpowiednich wymagań. 

 

Czym jest kabotaż? 

Kabotaż polega na przewozie towarów między dwoma punktami na terenie jednego państwa. Jest to transport wewnątrz państwa, z zastrzeżeniem, że trasa musi zaczynać się i kończyć w tym samym kraju. Kabotaż jest odpowiedni dla przewozu towarów o określonym charakterze, takich jak produkty rolne, produkty mleczne, produkty spożywcze, produkty chemiczne i wiele innych. 

 

Kabotaż – korzyści 

Kabotaż jest bardzo użyteczną formą transportu, ponieważ daje następujące korzyści: 

 • pozwala na szybkie i sprawne dostarczenie towarów do wielu miejsc w kraju
 • umożliwia przewóz towarów w sposób bezpieczny i niezawodny
 • jest mniej czasochłonny, ponieważ nie wymaga długich procedur celnych,
 • jest tańszy w porównaniu do transportu międzynarodowego,
 • umożliwia transport towarów, których nie można przewieźć międzynarodowo. 

Czy przewóz kabotażowy wymaga zezwolenia?

Tak, zgodnie z przepisami przewóz kabotażowy wymaga posiadania zezwolenia wydawanego przez odpowiednie władze. W zależności od kraju wymagane są różne rodzaje dokumentów, w tym zezwolenia na przewóz kabotażowy, na transport towarów niebezpiecznych lub na przewóz osób. Wszystkie te zezwolenia są ważne tylko na terenie danego państwa. Aby je uzyskać, należy wnioskować do odpowiednich władz. 

 

Jakie są wymagania dotyczące kabotażu? 

Aby wykonywać przewóz kabotażowy, należy spełnić określone wymagania. Przede wszystkim trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenia transportowe. Każdy kraj ma swoje własne przepisy dotyczące kabotażu, których należy przestrzegać. Kolejnym krokiem jest zatrudnienie odpowiednich kierowców. Aby móc wykonywać kabotaż, kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w transporcie towarów. Oprócz tego wymagane są odpowiednie zabezpieczenia transportowe, które zapewnią bezpieczny i niezawodny przewóz towarów. Przedsiębiorca, który chce wykonywać przewozy kabotażowe, musi wykonać następujące czynności: 

 • zgłosić wniosek o wydanie zezwolenia do właściwego krajowego organu transportowego,
 • złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych w przepisach,
 • wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika,
 • wykupić ubezpieczenie OC pojazdów,
 • dostarczyć kopię licencji wykonującej przewóz,
 • przedstawić upoważnienie do wykonywania przewozu w imieniu przedsiębiorcy.

 

Przewóz kabotażowy to jeden z najważniejszych rodzajów transportu, który pozwala na przemieszczanie towarów na terenie jednego państwa. Aby móc wykonywać takie przewozy, konieczne jest posiadanie odpowiednich zezwoleń, które uzyskuje się po spełnieniu określonych wymogów. Przedsiębiorcy, którzy wykonują przewozy kabotażowe, mogą korzystać z licznych korzyści, takich jak oszczędności na kosztach transportu czy szybkość dostaw. Jeśli chcesz uzyskać zezwolenia na przewóz kabotażowy, skorzystaj z usług profesjonalnej firmy, która pomoże Ci w skompletowaniu wymaganej dokumentacji.