Podróże 12.12.2022

Każdy dzień to wyzwanie - misyjna codzienność Katondwe Sacred Heart Hospital

Realia życia w Zambii bywają szokujące, a nawet okrutne. Skrajne ubóstwo, niedożywienie, brak dostępu do czystej wody oraz środków higienicznych sprawiają, że miejscowa ludność jest szczególnie narażona na różnego rodzaju choroby. W Zambii, podobnie jak w innych częściach świata, codziennie rodzą się dzieci, dochodzi do wypadków, a ludzie zapadają na przewlekłe schorzenia. Potrzebna jest więc opieka medyczna i profesjonalna pomoc, którą trudno znaleźć. Jednym z oferujących ją miejsc jest Katondwe Sacred Heart Hospital. Jak wygląda jego codzienność?
 

Misja Szpitala i ciągły rozwój

Średnia, oczekiwana długość życia w Zambii nie przekracza 40 lat. Według UNICEF, kraj ten jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Większa część społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa, mieszkając w lepiankach, bez prądu i kanalizacji. W Zambii jest niewiele placówek ochrony zdrowia, a jeszcze mniej takich, w których można liczyć na pomoc w standardach zbliżonych do europejskich. Stąd też wysoka śmiertelność noworodków oraz kobiet w trakcie porodów. I dlatego też tak ważne miejsce w strukturze ochrony zdrowia zajmuje tam pomoc misyjna. A taką właśnie świadczy Katondwe Sacred Heart Hospital, prowadzony przez Siostry Służebniczki Starowiejskie. Historia tej placówki rozpoczęła się już w 1910 roku, kiedy osiedlili się tu Jezuici. W 1939 roku na miejsce przybyły Siostry Służebniczki, które zapewniały pomoc chorym i potrzebującym. Budowę szpitala rozpoczęto w 1963 roku, a uroczyste otwarcie nastąpiło w 1964 roku. Szpital nieustannie się rozwija - na początku było w nim zaledwie 20 łóżek. Obecnie Szpital jest w stanie przyjąć100 pacjentów dziennie i jest podzielony na kilka oddziałów: pediatryczny, internistyczny, ginekologiczno-położniczy, paliatywny. Dzięki ciężkiej pracy, codziennemu zaangażowaniu oraz wsparciu ludzi z całego świata, szpital każdego dnia ratuje życie mieszkańców Zambii, Mozambiku i Zimbabwe.

 


 

Codzienne działania - jak wygląda praca Szpitala?

Skwar leje się z nieba - upał sięga 45°C. Praca w takich warunkach jest wykańczająca, tym bardziej że stawką jest zdrowie i życie ludzi. Dochodzą do tego braki kadrowe i sprzętowe oraz problemy z zaopatrzeniem. Warto zauważyć, że Szpital świadczy usługi bezpłatnie i nie może liczyć na wsparcie zambijskich władz. Mimo tych trudności, Siostry Służebniczki zdołały zbudować profesjonalną placówkę, w której można znaleźć m.in. blok operacyjny (wyposażony w dwie sale operacyjne), pracownię diagnostyki obrazowej (z USG i RTG) oraz apteką. Przy szpitalu jest też poradnia, a dzięki organizowanym wyjazdom w teren, z opieki ma szansę skorzystać jeszcze większa ilość osób. Sprostanie codziennym wyzwaniom jest więc szczególnie trudne i byłoby niemożliwe bez zewnętrznego wsparcia. Na co dzień, w Szpitalu jest zatrudniony na stałe tylko jeden lekarz - siostra Mirosława Góra (z wykształcenia chirurg). Pozostały personel to zaś zarówno Siostry Służebniczki, jak i osoby świeckie. Szpital jest często odwiedzany przez zagraniczne misje, które mają na celu wsparcie codziennych działań oraz przeprowadzenie specjalistycznych operacji. W ostatnim czasie byli to choćby wolontariusze z Polski - zespół ginekologiczno-chirurgiczny, który przebywał w Katondwe do 6 maja 2022 roku. Ich pobyt wypełniło 12 dni operacyjnych, ponad 60 konsultacji ginekologicznych oraz 40 masaży.

 


 

Chwile radości i powody do dumy

Mieszkańcy Afryki chorują tak samo poważnie jak ludzie na całym świecie, jednak nie są wyposażeni w żadne środki zaradcze, często nie wiedzą jak się przed tym ustrzec oraz nie mają łatwego dostępu do opieki medycznej. Praca w Katondwe Sacred Heart Hospital to nie tylko leczenie i operacje, ale też profilaktyka i edukacja. W codzienności pracowników nie brakuje troski, stresu oraz bezsilności. Równie często (a może nawet częściej) pojawia się jednak radość, duma i satysfakcja z bezinteresownie niesionej pomocy. Szpital tworzą zaangażowane osoby o wielkich sercach, które odnalazły w pomocy innym sens życia. Niosą wsparcie potrzebującym, a każde narodziny zdrowego dziecka traktują jak prawdziwe święto. Ważne wydarzenia, które wydarzyły się w Szpitalu Katondwe w ostatnim czasie to m.in.

•             montaż nowych lamp operacyjnych

•             święcenia diakonatu przyjaciół Szpitala

•             wizyta przedstawicieli organizacji SolidarMed ze Szwajcarii

•             wizyta polskich lekarzy wolontariuszy.

W Katondwe Sacred Heart Hospital każdy dzień wypełniają konsultacje, operacje i zabiegi. Jednocześnie, pracownicy muszą mierzyć się z siłami natury, takimi jak upały i tropikalne burze. Dla jego ciągłego rozwoju niezbędne jest zaś nieustanne wsparcie w postaci m.in. wykwalifikowanych lekarzy wolontariuszy i sprzętu medycznego. Dzięki nim uda się uratować jeszcze większą ilość ludzkich żyć.