News 22.01.2024

Każdego dnia odbudowują swój dom - Fundacja Peaceful Heaven of Kharkiv

Inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku przez Federację Rosyjską to największa katastrofa jaka nawiedziła Europę od czasu zakończenia drugiej wojny światowej. Spowodowała śmierć, kalectwo oraz zmusiła do ucieczki miliony ludzi. Często w takich okolicznościach ujawniają się jednak przykłady człowieczeństwa i zaangażwoania społecznego, które w spokojnych czasach pokoju często uśpione są zbyt głęboko.

Fundacja dobroczynna zrzeszająca osoby chętne by pomóc innym, zespół ochotniczych medyków wojskowych, spontaniczna zrzutka na dron czy leki dla cywili i wojskowych na terenach objętych intensywnymi działaniami bojowymi. Wraz z początkiem wojny i emocjami jakie targały mieszkańcami Ukrainy, ale i Polski czy w krajach bałtyckich, powstawać zaczęły liczne inicjatywy mające na celu udzielenie wsparcia poszkodowanym w działaniach wojennych.

Każdy z nas pamięta emocje początku wojny. Miliony osób wpatrujących się w kamerkę live z Kijowa i sprawdzających do późnych godzin nocnych czy wisi tam wciąż właściwa flaga. Z tych emocji narodziły się konkretne działania i inicjatywy. Teraz te emocje są już mniejsze.
Ukraina wytrzymała, ale wraz z pozorną stabilizacją frontu potrzeby nie są wcale mniejsze a zwiększają się każdego dnia, zwłaszcza teraz - w zimie.

Peaceful Heaven of Kharkiv | Myrnenebo czyli Spokojne niebo Charkowa to organizacja, która skupiła swoje działania na pomocy cywilnym ofiarom wojny na terenach szczególnie mocno dotkniętych agresją rosyjską.  

Charków to przed wojną niemal półtoramilionowe miasto, które w sposób szczególny zetknęło się z okrucieństwem wojny opierając się najbrutalniejszym atakom i okrążeniu przez wojska niosące na bagnetach „Ruski mir”. Zapłaciło za to ogromną cenę tak jak i cały obwód, który nadal zmuszony jest odpierać wojska inwazyjne. Straty ludzkie, infrastrukturalne oraz biznesowe są miejscami apokaliptyczne a potrzeby rosną lawinowo.

 Spokojne niebo Charkowa to oddolna inicjatywa, która rozwijając się dynamicznie od pierwszych dni wojny dziś zapewnia szerokie spektrum wparcia dla osób na co dzień żyjących w cieniu wojny. Zaczynając od wyżywienia i zapewnienia podstawowych warunków życia, wsparciu psychologicznym a kończąc na szkoleniu zespołów saperskich i prowadzeniu programów informacyjnych na temat zagrożeń wynikających z zaminowania terenu i wciąż zalegających w ziemi innych materiałach wybuchowych.

 

 

Aktualnie prowadzone są liczne projekty społeczne, które mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców dziś, ale i zbudować podwaliny pod nową przyszłość po wojnie.
Aktywizacja zawodowa kobiet, projekty energetyczne i biznesowe wsparcie w innych regionach Ukrainy to tylko wybrane projekty, które warto wspierać i stać się ich częścią.

 

Każdego dnia odbodowują swój dom.

 


Redakcja