Finanse 10.09.2014

JAK ZAROBIĆ NA WYMIANIE WALUT?

Inwestycje na rynku Forex, potocznie zwane tradingiem, potrafią przynieść olbrzymie profity, jednak z drugiej strony mogą przyczynić się do poważnych strat. Umiejętność zarabiania na zmianach kursów poszczególnych walut to trudna sztuka, która udaje się tylko nielicznym. Co należy uczynić, by transakcje na rynku walutowym przynosiły zyski?

 

Rynek walutowy jest zależny od wydarzeń na rynku pieniężnym. Zachodzą tutaj procesy popytu i podaży dlatego tak ważna jest dokładna obserwacja i analiza zjawisk ekonomicznych. Zdarzenia powodujące wzrost popytu na walutę podnoszą jej cenę a wydarzenia powodujące wzrostpodaży obniżają ją.

 

Spekulacja jest transakcją kupna-sprzedaży. Jej celem jest osiągnięcie określonego dochodu przez przewidywanie zmian zachodzących na rynkuwymiany walutTransakcje te zwane są spekulacyjnymi i stanowią ok. 90% obrotu na rynku Forex. Spekulatorzy obserwują stan stóp procentowych, wskaźniki stanu gospodarki, liczbę inwestycji zagranicznych, bilans handlowy państwa, jego deficyt i zadłużenie – i starają się przewidzieć wachania walut oraz ich wspólne zależności.

 

Na cenę waluty wpływają także wydarzenia polityczne oraz sytuacja gospodarcza kraju a czasem nawet klęski żywiołowe czy katastrofy. Dodatkowo, gospodarki różnych krajów są ze sobą powiązane, co umożliwia nam wybór trendu i rynku.

Gdy posiadamy wolne środki pieniężne warto zainwestować w kupno waluty gdy jest ona w przystępnej cenie i zarobić gdy jej wartość wzrośnie. Nie istnieje jednak złoty środek na dokładne wyliczenie momentu wymiany pieniędzy. Musimy także pamiętać że przez wymianę walut możemy nie tylko zyskać ale również stracić.

Od doświadczenia tradera zależy czy zamknie transakcję z zyskiem czy stratą. Niewątpliwie warto zgłębić tę umiejętność - a w tym przypadku praktyka czyni mistrza. Spróbujcie na sucho - wirtualnie dokonać jak najwięcej transakcji. Wirtualnie kupujcie i sprzedawajcie. Kiedy osiągane przez Was wyniki będą satysfakcjonujące możecie pokusić się o prawdziwą próbę.

 

Transakcje wymiany walut możecie szybko przeprowadzić w kantorze. Kantor internetowy to szybki i bezpieczny sposób na szybką wymianę obcych walut bez konieczności transportu gotówki przy sobie. 

 

źródło:

http://kantorwarszawa.com/

http://natemat.pl/