Finanse 22.11.2016

IV Kongres Makroekonomiczny – Wzrost gospodarczy Polski – 23-24 listopada 2016

W dniach 23-24 listopada w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się Kongres Makroekonomiczny. To już czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii, Katedrę Finansów Międzynarodowych  oraz Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych we współpracy z firmą doradztwa strategicznego McKinsey & Company.

 

Organizatorzy Kongresu Makroekonomicznego co roku starają się podjąć aktualne tematy, ściśle związane z wyzwaniami, przed jakimi stoi polska gospodarka. Podobnie stanie się także podczas tegorocznej edycji, której tematem przewodnim jest wzrost gospodarczy Polski. Nasi prelegenci, wśród których znajdą się naukowcy i praktycy, to: Leszek Kąsek (Bank Światowy: Główny Ekonomista), Grzegorz Zieliński (EBRD: Regional Director, Head for Poland and the Baltics), dr Emilia Skrok (Bank Światowy: Acting Country Manager for Poland), dr hab. Joanna Tyrowicz (NBP, WNE UW), dr hab. Andrzej Rzońca (SGH), Piotr Bujak (główny ekonomista PKO BP), Arkadiusz Gęsicki (McKinsey & Company), dr hab. Jakub Growiec (SGH), Paweł Czuryło (Interia), Marta Skiba (ISES, SKN FM) oraz Mateusz Nowak (PwC, SKN FM). Zajmą się oni tematyką rozwoju gospodarki i czynnikami blokującymi rozwój naszego kraju.

 

Wykład wprowadzający: Perspektywy polskiej gospodarki na tle globalnych trendów

Tematy dwóch paneli dyskusyjnych to:

  1. Rozwój gospodarki oparty na wzroście płac, czy zwrocie z kapitału? – Model dla Polski
  2. Co jest głównym czynnikiem blokującym rozwój Polski?

 

Uczestnicy Kongresu będą mieli szansę również zadać nurtujące ich pytania uczestnikom powyższych paneli dyskusyjnych. Podczas drugiego dnia Kongresu odbędzie się warsztat zorganizowany przez firmę McKinsey & Company oraz debata oksfordzka.

 

Partnerami merytorycznymi Kongresu są Katedra Finansów Międzynarodowych oraz Katedra Ekonomii Ilościowej przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in.: Prezydent M. St. Warszawy, JM Rektor SGH, Narodowy Bank Polski, Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju, Fundacja im. Lesława A. Pagi, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Światowy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Kongres odbywa się pod wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego i jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Liczba miejsc w ramach poszczególnych wydarzeń jest ograniczona. Udział w Kongresie Makroekonomicznym jest bezpłatny.

 

Więcej informacji o Kongresie Makroekonomicznym można znaleźć na:

http://www.kongresmakroekonomiczny.pl/

https://www.facebook.com/KongresMakroekonomiczny

 

Zapisy:

- konferencja www.kongresmakroekonomiczny2016.evenea.pl

- debata www.debatakongres2016.evenea.pl