Finanse 29.09.2022

Ile trwa upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązanie dla dłużników, którzy nie są w stanie spłacać własnych zobowiązań. Zastosowanie tej procedury pozwala zacząć im na nowo, z zupełnie czystą kartą. Ponieważ jednak w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej trzeba zachować wszystkie etapy i jest to proces, nie sposób dopełnić wszystkich formalności z dnia na dzień. Ile trwa upadłość konsumencka? Jak wyglądają poszczególne etapy? Na co powinieneś się przygotować, planując ogłosić upadłość konsumencką?
 

1. Czym jest upadłość konsumencka?

2. Etapy upadłości konsumenckiej

3. Ile trwa upadłość konsumencka?

Oczywiście, znajdujące się poniżej wyjaśnienia mają charakter poglądowy. To, ile trwa postępowanie upadłościowe, jest zawsze indywidualne. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz na: https://upadlosckonsumenta24.pl/upadlosc-konsumencka-ile-trwa/.
 

Czym jest upadłość konsumencka?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na podstawowe pytanie, ile trwa upadłość konsumencka, warto odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę ona jest i dla kogo dostępna jest taka opcja.

Upadłość konsumencką zawsze ustala się na drodze postępowania sądowego, którego podstawowym celem jest doprowadzenie do oddłużenia osoby fizycznej. Możliwość ta dostępna jest dla:

  • osób nie prowadzących działalności gospodarczej -  także tych, które wcześniej działalność prowadziły, jednak została ona wykreślona z rejestru,
  • osób, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań przynajmniej od 3 miesięcy.

Procedura wiąże się ze ściśle określonymi formalnościami. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy - oferuje ją w kontekście działania, jakim jest upadłość konsumencka kancelaria specjalizująca się w takich sprawach.
 

Etapy upadłości konsumenckiej

Zanim dojdzie do ogłoszenia upadłości, konieczne jest przejście przez wszystkie etapy tego procesu. Konieczne są następujące kroki:

  • wniosek o upadłość konsumencką,
  • badanie wniosku przez sąd,
  • rozpatrzenie wniosku i ogłoszenie upadłości przez sąd, jeśli wniosek zostanie przyjęty,
  • wyznaczenie syndyka,
  • praca syndyka: przygotowanie spisu majątku, oczekiwanie na zgłoszenie wierzytelności, działania przygotowawcze do ustalenia planu spłaty,
  • ustalenie planu spłaty wierzycieli lub przygotowanie informacji o przesłankach do umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Warto poświęcić nieco uwagi tej ostatniej fazie, gdyż jest ona kluczowa dla późniejszej sytuacji dłużnika. Jeżeli syndyk stwierdzi, że zadłużony dysponuje majątkiem wystarczającym do całkowitego lub częściowego uregulowania należności, ustali formę spłaty w ramach planu spłaty wierzycieli. Jeśli jednak takiego zaplecza majątkowego brak, może zdarzyć się, że upadłość konsumencka zostanie ogłoszona bez spłaty. Sąd wówczas dokona oddłużenia i na tym zakończy właściwe postępowanie upadłościowe.

Co istotne, to umorzenie może przybrać formę umorzenia warunkowego na 5 lat. Po tym czasie nastąpi ponowna analiza i ewentualne całkowite oddłużenie.
 

Ile trwa upadłość konsumencka?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, to, jak długo trwa upadłość konsumencka, to kwestia indywidualna. Od momentu złożenia wniosku będzie to od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Dlaczego?

Gdy nastąpi już złożenie wniosku, sąd rozpatruje go przez kilka tygodni do maksymalnie ok. 3 - 4 miesięcy. Następnie likwidacja majątku może syndykowi zająć od kilku miesięcy do kilku lat, a ustalenie planu spłaty przez sąd do 1,5 roku. Zgodnie z przepisami prawa, realizacja planu spłaty trwa maksymalnie 3 lata lub maksymalnie 7 lat, gdy do niewypłacalności doszło z winy upadłego, na przykład wskutek rażącego niedbalstwa.