News 02.04.2014

POZNAJ MŁODYCH LIDERÓW Z CAŁEGO ŚWIATA! 

W dniu 4 kwietnia w godz. 17:30-19:30 w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się niecodzienne wydarzenie – Global Village zorganizowane przez największą międzynarodową organizację studencką AIESEC. Event ten jest częścią konferencji EuroXpro 2014, która w tym roku będzie miała miejsce w Warszawie w dniach 4-10 kwietnia. Na tydzień do stolicy zjadą się przedstawiciele zarządów lokalnych z blisko 50 krajów Europy i Ameryki Północnej. Ich celem będzie wspólne debatowanie na temat przywództwa i problemów globalnych – czyli kwestii,  które są kluczowe dla organizacji.

Wszyscy chętni będą mogli poznać delegatów, będących w tym dniu jakoby „kulturowymi ambasadorami” swoich krajów. Odwiedzający Bibliotekę Akademicką w Warszawie będę mieli okazję w jednym miejscu poszerzyć swoje horyzonty poprzez zapoznanie się ze specyfiką krajów, nawet z odległych stron świata. Nie zabraknie degustacji, tradycyjnej muzyki, a z każdym z przyjezdnych będzie można porozmawiać i zaspokoić swoją ciekawość. Wydarzenie ma na celu przede wszystkich pokazanie różnorodności kulturowej, a także międzynarodową integrację. Wstęp na nie będzie bezpłatny.

 

AIESEC jako organizacja międzynarodowa została założone w 1948 roku i działa w ponad 120 krajach zrzeszając około 110 000 członków. Co roku dzięki niej ponad 17 000 osób zdobywa międzynarodowe doświadczenie zawodowe i kulturowe w trakcie praktyk zagranicznych i w ramach wolontariatu. W Polsce AIESEC istnieje na ponad 20 wyższych uczelniach i skupia około 2000 studentów.

 

KONFERENCJA 
 

AIESEC w Polsce, jeden z ponad 120 oddziałów narodowych największej organizacji studenckiej na świecie kształtującej młode pokolenie liderów, organizuje w dniach 4-10 kwietnia w Warszawie międzynarodową konferencję EuroXpro 2014. Wydarzenie skierowane jest do nowo wybranych prezydentów oraz ich poprzedników. Organizatorzy oczekują ponad 300 delegatów z Europy oraz Ameryki Północnej.

Międzynarodowy wymiar konferencji zagwarantuje integrację młodych ludzi z całego świata, którzy będą mogli podzielić się swoją kulturą ojczystą z pozostałymi uczestnikami wydarzenia. Czas spędzony nad Wisłą będzie również okazją do dyskusji na temat kwestii takich jak przywództwo, problemy globalne czy zarządzanie, co wpisuje się w cel działania tej organizacji.

EuroXpro będą towarzyszyły wydarzenia specjalne. Jednym z nich będzie Global Village, podczas którego delegaci zaprezentują specyfikę swojego kraju dzieląc się z innymi swoją kulturą narodową.  Odbędzie się ono 4 kwietnia, w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Jest to wydarzenie otwarte i bezpłatne dla wszystkich.

Oprócz integracji międzynarodowej, przyjezdni z całego świata wezmą udział w Youth to Business Forum, gdzie podczas paneli dyskusyjnych zmierzą się z wyzwaniami najbliższych 25 lat, związanymi z edukacją, technologią oraz rynkiem pracy. Tematem tegorocznego spotkania będzie problem bezrobocia wśród młodych ludzi poniżej 25 roku życia. Obecnie bez pracy pozostaje co czwarty mieszkaniec Europy, a w takich krajach jak Hiszpania czy Grecja nawet co drugi. Co więcej, Kanclerz Niemiec Angela Merkel określiła to zjawisko jako „najbardziej palący problem Europy”. Nadchodzi czas, aby młodzi wzięli sprawy w swoje ręce i przedyskutowali sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą oraz wypracowali skuteczne metody walki z bezrobociem.

Trwająca tydzień konferencja jest wyjątkowa ze względu na swój szeroki, międzynarodowy zakres oraz cykliczny charakter - w poprzednim roku wydarzenie odbyło się w Turcji. EuroXpro 2014 zostało objęte honorowych patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Hanny Gronkiewicz-Waltz.