Finanse 28.07.2017

Czy istnieje roczny limit wpłat na IKZE? Jakie warunki obowiązują w 2017 roku?

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to specjalne rachunki zakładane z myślą o gromadzeniu środków pieniężnych (i inwestowaniu ich) z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę. Zasady dokonywania wpłat reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Limit wpłat na IKZE – na czym to polega?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik może dokonywać wpłat na rachunek IKZE w ciągu roku podatkowego. O ile minimalna kwota wpłaty nie została określona, na maksymalną jej wysokość został nałożony limit. W 2017 roku limit wpłat wynosi 5 115,60 zł – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 roku.

Oznacza to, że każda osoba posiadająca IKZE może dokonać w ciągu roku dowolną liczbę wpłat na rachunek w łącznej kwocie nieprzekraczającej limitu określonego ustawowo.

Od czego zależy limit wpłat na IKZE?

Zgodnie z obowiązującą ustawą, w danym roku kalendarzowym maksymalny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego wynagrodzenia brutto. Czyli, jeżeli wzrasta poziom  średniej płacy krajowej, wówczas limit wpłat na IKZE również wzrośnie.

Maksymalny limit wpłat w latach poprzednich wynosił:

  • 4 030,80 zł – w 2012 roku
  • 4 231,20 zł – w 2013 roku
  • 4 495,20 zł – w 2014 roku
  • 4 750,80 zł – w 2015 roku
  • 4 866 zł – w 2016 roku.

Wyższy limit – wyższa ulga podatkowa

Jeśli chodzi o limit wpłat na IKZE w 2017 roku, wyższa kwota oznacza możliwość uzyskania większej ulgi podatkowej. Warunek jest tylko jeden – podatnik musi osiągać dochody w wysokości pozwalającej na skorzystanie z maksymalnego odliczenia. W przeciwnym razie może odliczyć tylko taką część wpłaconej kwoty, na jaką pozwala osiągnięty w danym roku podatkowym dochód.

Przy maksymalnej wpłacie wynoszącej 5 115,60 zł, ulga podatkowa może wynieść nawet:

  • 1636,99 zł – w 32% progu podatkowym (skala podatkowa)
  • 920,81 zł – w 18% progu podatkowym (skala podatkowa)
  • 971,96 – w przypadku podatku liniowego.

Należy więc pomyśleć o założeniu rachunku IKZE, dzięki któremu można nie tylko zgromadzić środki z przeznaczeniem na emeryturę, ale również skorzystać z optymalizacji podatkowej.

Należy jednak pamiętać , że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez daną instytucję prowadzącą IKZE nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. Warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, w tym o ryzykach związanych z posiadaniem rachunku IKZE udostępnianymi przez instytucje oferujące IKZE.