Finanse 30.09.2016

Budowa portfela inwestycyjnego

Portfel inwestycyjny można zdefiniować jako zbiór finansowych oraz realnych aktywów inwestora, będących formą lokowania majątku. Jego budowa składa się z czterech podstawowych kroków. Jeżeli dokonamy tego w sposób przemyślany, możemy liczyć na osiągnięcie wyznaczonych sobie celów.

 

Krok pierwszy – ustalenie celów inwestycyjnych

Zanim przejdziemy do budowy portfela, warto zastanowić się, dlaczego inwestujemy i co dokładnie chcemy osiągnąć. Im cele, które chcemy przed sobą postawić będą bardziej szczegółowe, tym łatwiej będzie nam je osiągnąć. Na tym etapie warto zadać sobie pytania takie, jak:

  • W jak długim horyzoncie inwestycyjnym chcemy inwestować?
  • Ile pieniędzy będziemy potrzebowali w przyszłości?
  • Jaka jest nasza tolerancja na ryzyko?

Analiza tego typu zagadnień umożliwi nam wybór optymalnej alokacji aktywów i odpowiedniej strategii inwestycyjnej.

 

Krok drugi – alokacja aktywów

Alokacja aktywów jest procesem bazującym na wyborze tych ich klas, z których planujemy zbudować portfel. Do głównych zalicza się:

  • Akcje, które umożliwiają osiągnięcie w długim okresie czasu stopy zwrotu na poziomie 12 procent i częściowe zabezpieczenie przed inflacją
  • Obligacje, dzięki którym jesteśmy w stanie obniżyć ryzyko portfela i osiągnąć stabilne dochody
  • Instrumenty pochodne, które wnoszą do portfela możliwość osiągania wysokich stóp zwrotu, lecz także większe ryzyko
  • Inwestycje alternatywne – są one przeważnie mało płynne, lecz dają szansę na osiągnięcie stóp zwrotu porównywalnych z akcjami

Alokacja aktywów stanowi kluczowy element procesu inwestycyjnego, który umożliwia redukcję ryzyka portfela inwestycyjnego i osiągnięcie zakładanych długoterminowych celów.

 

Wybór aktywów do portfela

Etap ten jest jednym z najważniejszych w całym procesie inwestycyjnym. Decydując się na zainwestowanie w akcje, mamy bardzo szeroki wachlarz możliwości. Jak jednak wybrać te, które umożliwią nam na zarobienie więcej niż rynek? Istnieje na to kilka sposobów:

  • Samodzielna analiza spółki – liczyć należy się tu jednak z tym, że samodzielne przebrnięcie przez sprawozdania finansowe czy bieżące raporty jest czynnością niezwykle pracochłonną
  • Skorzystanie z analiz i rekomendacji biur maklerskich – niestety, sporządza się je na określony moment, a co za tym idzie – po kilku dniach może się okazać, że są one już nieaktualne

Bardzo ważnym elementem budowy portfela inwestycyjnego jest dywersyfikacja, czyli rozdrobnienie między różne aktywa. Przykładowo, zamiast inwestować wszystkie dostępne środki w jedną akcję, lepiej rozdzielić je na 5-6 spółek.

 

Krok czwarty – monitorowanie portfela i dokonywanie zmian

Gdy już dokonaliśmy wyboru akcji, nigdy nie zależy zostawiać ich samym sobie. Niezbędne jest bowiem bieżące monitorowanie zakupionych przez nas spółek. Jest to ważne z tego względu, że te z nich, które w momencie zakupu wydały się dobrą inwestycją, nie muszą być taką za kilka miesięcy czy lat.

Portfele inwestycyjne znaleźć można w ofercie między innymi banku City Handlowy. Dostępu tu Portfel Inwestycyjny Premium gwarantuje stale monitorowaną i udoskonalaną ofertę funduszy oraz brak opłat administracyjnych i podatku od zysków kapitałowych przy przenoszeniu środków pomiędzy funduszami. Jednorazowa wpłata minimalna wynosi tu 20 000 złotych, a w pierwszym roku umowy istnieje możliwość dokonywania wpłat dodatkowych. Szczegółowe informacje na temat portfela są dostępne pod adresem: http://www.aegon.pl/Strona-glowna/Inwestycje/Oferta-produktowa/Programy-powstae-we-wspopracy-z-bankami/Citibank/Portfel-Inwestycyjny-Premium