Finanse 03.12.2018

Bezpieczne oszczędzanie – lokaty bankowe, obligacje czy fundusze inwestycyjne?

Lokaty, obligacje czy fundusze inwestycyjne? Jak oszczędzać bezpiecznie? Polacy coraz większą wagę przykładają do oszczędzania. Wiedzą, że tylko w ten sposób mogą finansowo zabezpieczyć swoją przyszłość. Problem w tym, że nie wszystkim odpowiadają agresywne instrumenty inwestycyjne, które – mimo że dają szansę na wypracowanie wysokich stóp zwrotu – wiążą się z bardzo dużym ryzykiem utraty kapitału. Gdzie więc ulokować środki, aby pomnażać je bezpiecznie i z optymalnym zyskiem?

 

Aż 88% Polaków uważa, że odpowiedzialny człowiek powinien oszczędzać z myślą o przyszłości – tak wynika z raportu „Polak Oszczędny” przygotowanego w 2017 roku przez BGŻ Optima. Chociaż jedną z najbardziej zyskownych i jednocześnie bezpiecznych form pomnażania kapitału jest inwestycja w nieruchomości, nie każdy dysponuje tak dużą kwotą pozwalającą na zakup np. mieszkania. Dlatego wybór najczęściej ogranicza się do 3 instrumentów: lokat, obligacji i funduszy inwestycyjnych.
 

Lokaty bankowe – dlaczego warto?
 

Lokaty bankowe są bardzo często wybierane przez inwestorów. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści.

  • Bezpieczeństwo kapitału

Zdeponowane na lokacie pieniądze są bezpieczne – wypłacane są w całości, gdy upłynie czas trwania umowy depozytowej. Na wypłatę kapitału nie ma wpływu sytuacja na rynku finansowym ani też ewentualne ogłoszenie upadłości przez bank.

W przypadku lokat bankowych nie istnieje zatem żadne ryzyko – w 100% ten produkt można określić mianem bezpiecznego, przynajmniej do kwoty inwestycji równej równowartości 100 000 EUR przypadającej na jeden bank, gdyż tyle wynoszą gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  • Gwarancja zysków

Nie tylko kapitał, ale również zysk jest gwarantowany. Do kapitału doliczane są odsetki, wyliczone na podstawie oprocentowania konkretnej lokaty. Bardzo ważne jest więc, aby wybierać te lokaty, które aktualnie oferują najwyższe oprocentowanie. Istotną rolę w możliwych do osiągnięcia zyskach odgrywa oczywiście także sama wysokość ulokowanego depozytu oraz częstotliwość kapitalizacji odsetek.

Zysk wypłacany jest zawsze – pod warunkiem, że oszczędzający nie zerwał umowy przed terminem zapadalności. W przeciwnym razie zazwyczaj następuje całkowita utrata odsetek.

  • Oszczędzanie dla każdego

Lokaty bankowe nie wymagają dużego wkładu własnego. W zależności od oferty, zdeponować można kwotę już od 500 - 1 000 zł wzwyż. Tak niskie kwoty minimalne sprawiają, że właściwie każdy ma szansę pomnażać zyski na lokacie.
 

Obligacje skarbowe – tak czy nie?
 

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Ministerstwo Finansów reprezentujące Skarb Państwa. Zbywając obligacje, Skarb Państwa staje się dłużnikiem nabywcy i jednocześnie gwarantem ich wykupu w określonym czasie. Zwrot obligacji oznacza dla oszczędzającego odzyskanie kapitału powiększonego o wypracowane odsetki.

Raport „InfoKREDYT: Oszczędzanie i kredytowanie Polaków” jednoznacznie wskazuje, że niewielu rodaków zainteresowanych jest obligacjami skarbowymi – zaledwie 8%. Przyczyną tak słabego wyniku może być brak wystarczającej wiedzy na temat tej formy oszczędzania oraz czas trwania inwestycji.

Największą zaletą obligacji skarbowych jest bezpieczeństwo inwestycji. Zasady nabywania i sprzedaży papierów wartościowych są jasne i przejrzyste. Nie ma przy tym konieczności zakupu dodatkowych produktów finansowych.

Sporym minusem jest stopa zwrotu. Zysk z obligacji nie jest duży – czasami nawet mniejszy niż z lokat bankowych. Ponadto na niekorzyść przemawia dość długi czas trwania obligacji (wtedy można wypracować większy zysk) – pieniądze są „zamrożone” nawet na kilka lat. 
 

Fundusze inwestycyjne – czy warto?
 

Na fundusze inwestycyjne decyduje się nawet 35% oszczędzających Polaków. Tak duże zainteresowanie wynika przede wszystkim z dość wysokich stóp zwrotu. Możliwe do osiągnięcia zyski są wyższe w porównaniu do lokat bankowych. Atutem jest także powierzenie pieniędzy specjalistom, którzy – dysponując rozległą wiedzą – wybierają instrumenty dające szanse na wypracowanie dużego zysku.

Minusem funduszy inwestycyjnych jest ryzyko. W przeciwieństwie do klasycznych depozytów bankowych, oszczędzający może stracić część środków. Ryzyko uzależnione jest m.in. od przyjętej strategii inwestycyjnej.

 

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, jak bezpiecznie oszczędzać. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem są lokaty bankowe, których przewagą jest gwarancja zachowania kapitału i zysków. Warto jednak pomyśleć o zróżnicowaniu portfela inwestycyjnego – tak, aby maksymalnie zdywersyfikować ryzyko związane z danymi instrumentami inwestycyjnymi.