Kultura 09.11.2017

BalletOFFFestival

BalletOFFFestival to stworzona przez Krakowskie Centrum Choreograficzne nowa formuła dla odbywającego się od 1991 roku w Nowohuckim Centrum Kultury festiwalu Krakowskie Spotkania BaletOFFowe, który prezentował i promował w Krakowie sztukę tańca.

BalletOFFFestival to festiwal rezydencyjny, którego misją jest stymulowanie procesu twórczego.

 

Wybrane projekty otrzymują od Krakowskiego Centrum Choreograficznego wsparcie promocyjne i organizacyjne w realizacji spektaklu z zakresu szeroko rozumianego tańca współczesnego czy teatru tańca w postaci udostępnienia przestrzeni do prób oraz szeregu działań promocyjnych, promujących zorganizowaną w ramach festiwalu premierę. Pełen proces obejmuje kilkutygodniową rezydencję, w ramach której wyłonionym artystom udostępniona jest przestrzeń do prób i scena wraz z zapleczem technicznym i konieczną infrastrukturą.

Kulminację Festiwalu stanowi prezentacja powstałych spektakli w postaci wieczoru premier.

Krakowskie Centrum Choreograficzne poprzez Festiwal stwarza warunki do twórczej konfrontacji myśli, do pracy studyjnej, oferuje pomoc w realizacji spektakli oraz, często, pierwszej premiery wraz z jej promocją.

Festiwalowi co roku towarzyszą warsztaty taneczne z międzynarodowymi pedagogami.

 

 

Spektakle:

 

16 listopada (czwartek), g. 19.00, Scena NCK

AURA Dance Theatre „Godos” (Litwa)

 

17 listopada (piątek), g. 19.00, SCENA NCK

Akademia Sztuk Teatralnych Wydział Teatru Tańca w Bytomiu „Bezdech” (Polska)

 

18 listopada (sobota), g. 18.00, STUDIO KCC

Wieczór premier rezydentów Krakowskiego Centrum Choreograficznego (Polska)

 

18 listopada (sobota), g. 21.00, Scena NCK

Marcin Janus, Grzegorz Kaliszuk oraz Grupa Wokół Centrum „spectral layers of movement” PREMIERA (Polska)

 

Bilety na wszystkie spektakle w cenie 25 zł.