Podróże 24.06.2016

Autem na wakacje – jak przygotować się do zagranicznych wojaży?

Nieznajomość prawa nie zwalnia nas z jego przestrzegania. Pamiętać o tym powinni wszyscy kierowcy, tym bardziej podczas samochodowych wyjazdów za granicę. Poszczególne kraje ustalają swoje zasady, których my, jako goście, powinniśmy przestrzegać. Oprócz typowo grzecznościowego znaczenia, znajomość obowiązujących zasad ma też wymiar materialny, bo nieprzestrzeganie prawa może nas słono kosztować.

 

Bez względu na to dokąd zmierzamy, powinniśmy mieć sprawny samochód. Dobry stan techniczny auta ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, w niektórych krajach nawet drobne usterki, jak wyciek płynów czy przepalona żarówka są pretekstem do wystawienia mandatu. Przed wyjazdem na urlop należy dokładnie sprawdzić sprawność samochodu, najlepiej u mechanika.

Naprawa przed wyjazdem może okazać się dużo tańsza nich samo holowanie auta w innym kraju. Pewnych zdarzeń nie można przewidzieć, dlatego prócz obowiązkowego wyposażenia ważne jest też zabranie kilku dodatkowych przedmiotów, takich jak:

  • koło zapasowe,
  • podnośnik,
  • zestaw kluczy – w tym do zmiany kół,
  • zestaw zapasowych żarówek i bezpieczników,
  • zapasowe kluczyki do samochodu.

Wyposażenie auta podczas wyjazdu za granicę

W kwestii wyposażenia auta nie ma potrzeby zaprzątania sobie głowy wymaganiami poszczególnych krajów, przez które planujemy przejeżdżać. Na mocy wiedeńskiej konwencji o ruchu drogowym z 1968 roku, w trakcie zagranicznych podróży samochód musi być wyposażony w elementy wymagane w kraju, w którym jest zarejestrowany. Oznacza to, że w zakresie wyposażenia auta zarejestrowane w Polsce, również za granicą muszą spełniać wymogi obowiązujące w naszym kraju.

Dla przypomnienia: polskie prawo nakłada na właścicieli aut obowiązek posiadania trójkąta i gaśnicy, a więc tylko z tego powinni rozliczać nas zagraniczni policjanci.

Mówiąc o elementach wyposażenia trzeba też zwrócić uwagę na popularne w Polsce gadżety usprawniające podróż. Nie wszędzie mile widziane są antyradary, CB-radia, czy kamerki samochodowe, ich użycie podczas zagranicznego urlopu może ściągnąć na nas spore kłopoty.

 

Pamiętaj o dokumentach i pakiecie ubezpieczeniowym!

Podczas wyjazdu za granicę, tak jak nie można zapomnieć o zabraniu własnych dokumentów (dowodu osobistego lub paszportu), tak też nie można pominąć dokumentów rejestrowych i ubezpieczeń samochodu.

Planując w trakcie urlopu dalszą podróż, odpowiednio wcześniej skontrolujemy ważność i zakres posiadanych polis. Może okazać się, że konieczne będzie przedłużenie lub dokupienie pakietu ubezpieczeniowego (np. http://www.vwbank.pl/dla-mnie/ubezpieczenia/pakiety-komunikacyjne.html), aby zapewnić sobie spokojną i bezpieczną podróż.

Warto pamiętać, że nie każdy wariant polisy gwarantuje pomoc także poza granicami kraju, dlatego nie dajmy się zaskoczyć i przed wyjazdem na wakacje sprawdźmy obszar obowiązywania swoich ubezpieczeń.

Warto też pamiętać, że nie wszystkie kraje uznają polskie polisy OC, zwłaszcza podczas podróży za naszą wschodnią granicę będzie potrzebna tzw. Zielona Karta