News 20.01.2015

Ruszył nabór do II edycji Grand Tour – poznaj samego siebie!

Do 1 lutego br. aktywni, otwarci na nowe wyzwania oraz ciekawi świata studenci mogą zgłaszać się do II edycji programu Grand Tour – poznaj samego siebie!. Program realizowany jest przez Bank Zachodni WBK i skierowany jest do studentów III, IV oraz V roku uczelni należących do Santander Universidades.

 

Grand Tour – poznaj samego siebie! to sześciodniowy warsztat rozwojowy, podczas którego uczestnicy mają możliwości pokonywania swoich barier, doświadczania silnych oraz wartościowych przeżyć, rozwoju perspektywicznego myślenia, a także wymiany doświadczeń i poznania ludzi z całej Polski. W programie mogą wziąć udział studenci III, IV oraz V roku wszystkich uczelni należących do Santander Universidades niezależnie od kierunku, który studiują. Ważne jest, żeby wyróżniała ich aktywność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

 

12 uczestników, 6 dni wyzwań, 1 miasto.

II edycja programu Grand Tour – poznaj samego siebie! odbędzie się w dniach 2 – 7 marca 2015 roku w Krakowie. To właśnie tam spotka się wyłoniona w trakcie dwuetapowej rekrutacji dwunastka, by przekonać się, że dojrzałe życie, nie wiąże się z rezygnacją z ideałów, że bez względu na zakres podejmowanej pracy zawodowej każdy może mieć pozytywny wpływ na otoczenie – środowisko i ludzi, że o sukcesie w życiu decyduje nie tylko pozycja i stanowisko, ale również satysfakcja płynąca z aktywności. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję udoskonalenia 6 kompetencji, które są ważne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym tj. komunikacja, otwartość na uczenie się i stały rozwój, aktywność i zaangażowanie, elastyczność i zdolność do adaptacji, umiejętność pracy w zespole, dążenie do osiągania rezultatów.

 

Grand Tour – poznaj samego siebie! to program, dzięki któremu z jednej strony wspieramy rozwój osobisty uczestników oraz dajemy możliwość wzmacniania cech pomocnych nie tylko w przyszłej pracy, ale i w życiu osobistym, uczymy umiejętności zadawania sobie pytań o siebie i innych. Z drugiej strony - jako bank - mamy możliwość jeszcze lepszego poznania środowiska akademickiego, jego potrzeb, zainteresowań. – powiedział Michał Kuczmierowski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

 

Zgłoszenia do Grand Tour – poznaj samego siebie!

Zainteresowane osoby (studenci III, IV lub V roku uczelni należących do Santander Universidades) powinny zgłosić chęć udziału do 1 lutego 2015 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.bzwbk.pl/GrandTour. Wyniki II edycji programu „Grand Tour – poznaj samego siebie!” ogłosimy 18 lutego 2015 roku.