Kariera 17.11.2017

Zasady pisania CV po angielsku

Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę stawiany jest wymóg złożenia Curriculum Vitae, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dobrze skonstruowane CV w wersji angielskiej przyda się także, jeśli zamierzasz wyjechać do pracy za granicą. Niestety, bardzo często zdarza się, że duża część kandydatów odpada podczas wstępnej weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych. Wciąż niewiele jest osób, które znają zasady prawidłowego pisania CV po angielsku.
 

Życiorysy zawodowe nie są takie same w każdym kraju anglojęzycznym. Nie tylko wyglądają one inaczej, ale również inaczej się nazywają. W krajach takich jak: Stany Zjednoczone, Kanada, na co dzień funkcjonuje termin - Resume. Wspomniane Resume jest tak naprawdę zapisem umiejętności i nie obowiązuje w tym dokumencie konieczność zapisu chronologicznego. Jeśli nie znasz zasad jakie obowiązują przy tworzeniu CV w języku angielskim, to pracodawca może odrzucić dokument z powodu braków formalnych. Termin CV jest powszechnie używany w takich krajach jak: Wielka Brytania, Nowa Zelandia. Angielskie CV, podobnie jak polskie, opisuje przebieg kariery zawodowej i osiągnięcia w porządku chronologicznym. Akceptowane są CV dłuższe niż dwie strony, jest to w głównej mierze uzależnione liczbą informacji. Jeśli starasz się o pracę w Australii, to dokument możesz nazwać albo Resume albo CV - w tym temacie w Australii jest dowolność. Jeśli z ogłoszenia o pracę wynika, że musisz złożyć CV w języku polskim i w języku angielskim, to nie tłumacz tego pierwszego korzystając z translatora. Będzie to nieprawidłowe, bowiem w CV po angielsku obowiązują odmienne zasady sporządzania życiorysu zawodowego.

Jakich danych nie znajdziesz w CV po angielsku

W CV po angielsku nie zamieszcza się takich danych jak:

 • miejsce urodzenia
 • płeć
 • stan cywilny

Zamieszczenie tego rodzaju danych traktowane jest jako poważny błąd. Z tych przyczyn Twoje CV może zostać odrzucone już na wstępnym etapie rekrutacji. Kolejną istotną rzeczą w CV po angielsku są polskie znaki diakrytyczne. Wielu zagranicznych pracodawców korzysta ze specjalnego oprogramowania pomagającego w początkowej fazie rekrutacji. Za jego pomocą dokonują pierwszej selekcji kandydatów do pracy. Jeśli chcesz być w stu procentach pewny, że Twój życiorys zawodowy zostanie prawidłowo odczytany przez komputer, to usuń znaki diaktryczne z imienia, nazwiska, nazw ulic, miejscowości, firm. Nie tłumacz swojego imienia na język angielski, wystarczającym działaniem będzie usunięcie wspomnianych znaków diaktrycznych.

Do CV w języku angielskim nie dodaje się zdjęcia.  Nie ma w nim również klauzuli o ochronie danych osobowych, powszechnie stosowanej w Polsce. Jeśli życiorysu zawodowego po angielsku wymaga polski pracodawca, to możesz dołączyć do CV tłumaczenie klauzuli o poufności danych osobowych. Jeśli będziesz korzystał z kreatora CV, to znajduje się tam funkcja, dzięki której przetłumaczysz klauzulę.

Forma i sposób prezentowania CV w języku angielskim

Przede wszystkim Curriculum Vitae w wersji angielskiej (zobacz jak napisać CV po angielsku, poznaj 12 kroków, przykłady, wzory i zwroty na https://interviewme.pl/blog/cv-po-angielsku) powinno być krótkie i konkretne. Najlepiej jeśli zmieści się na dwóch stronach A4. Oczywiście od tej zasady mogą być odstępstwa w zależności od doświadczenia zawodowego. W CV angielskim nie ma miejsca na zbędne informacje.

Dokument składa się zazwyczaj z takich sekcji jak:

 • Dane osobowe - Personal details
 • Profil osobisty - Personal profile
 • Historia zatrudnienia - Employment history and work experience
 • Edukacja - Education
 • Umiejętności - Skills and competences
 • Zainteresowania - Interests
 • Referencje - References

Nie jest to oczywiście jedyna forma rozmieszczenia sekcji w CV po angielsku.

Pracodawcy z zagranicy bardzo często zwracają uwagę na błędy formalne. Błędy językowe i interpunkcyjne mogą dyskwalifikować potencjalnego kandydata. Zanim prześlesz swój angielski życiorys zawodowy, sprawdź go bardzo dokładnie pod kątem poprawności językowej. Dobrze jest także poprosić o pomoc osobę biegle władającą językiem angielskim. CV po angielsku, podobnie jak polskie, powinno mieć czytelną strukturę. Pracodawca nie może mieć problemów z tym, aby dotrzeć do wszystkich informacji. Zwróć uwagę na wybór odpowiedniej, czytelnej czcionki.

 

Co zamieścić w skutecznym CV

Przede wszystkim dopasuj swój życiorys zawodowy pod potrzeby pracodawcy. Najlepiej jeśli odniesiesz się do konkretnego ogłoszenia o pracę. Użyj takich sformułowań, aby pracodawca odniósł wrażenie, że Twoja kandydatura jest idealna na to stanowisko. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z funkcjonalnej aplikacji Jobscan. Możesz z niej skorzystać, jeśli oferta pracy i Twoje CV są napisane w języku angielskim. Wersja bezpłatna umożliwia pięciokrotne sprawdzenie dokumentów.

W angielskim CV powszechne jest to, że umieszcza się w nim krótki profil zawodowy. Jest to pozycja obowiązkowa. Należy w niej bardzo krótko, maksymalnie 3-4 zdania, opisać dlaczego chce się pracować na danym stanowisku, oraz to kim się jest. W przypadku angielskiego życiorysu zawodowego, kluczem do sukcesu mogą być referencje (więcej o zagranicznych referencjach na https://goniec.com/referencje-po-angielsku) Są one niezbędne w takich krajach jak: Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W tych krajach firmy dość często sprawdzają u poprzednich pracodawców jak przebiegała Twoja historia zatrudnienia.  W CV w języku angielski warto jest umieścić pozytywne opinie od poprzednich pracodawców. Referencje umieszcza się na końcu dokumentu lub załącza w formie oddzielnych plików.

Nawet jeśli Twoja kariera zawodowa rozwijała się w dużych, powszechnie znanych w naszym kraju firmach, to dla zagranicznego pracodawcy te nazwy mogą nic nie mówić. Dlatego przy każdej z firm umieść bardzo krótki opis, jaki jest jej profil działalności. Kolejna rzecz to daty - w angielskim CV nie używa się cyfr rzymskich, natomiast nazwy miesięcy pisze się wielka literą. Poprawny zapis daty to np.  May 2017. Istnieją także różnice w formacie daty - w Wielkiej Brytanii datę zapisuje się identycznie jak w naszym kraju. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zapisuje się w pierwszej kolejności miesiąc, następnie dzień i rok. Warto zapamiętać te różnice. W celu zwiększenia skuteczności CV możesz zamieścić link do Twojego profilu na portalu LinkedIn.   

W wygodny sposób możesz napisać życiorys zawodowy w języku angielskim korzystając z kreatora CV online. Efektem takiego działania będzie gotowy dokument w formacie pdf.

Podsumowując, można stwierdzić, że pracodawca chętniej zainteresuje się Twoją kandydaturą jeśli:

 • spełnisz wszystkie wymogi formalne
 • Curriculum Vitae będzie przejrzyste i bezbłędne
 • dodasz referencje i link do profilu na Linkedin
 • zamieścisz informacje o umiejętnościach zgodnych z oczekiwaniami pracodawcy
 • wspomnisz o osiągnięciach związanych z pracą na stanowisku, o jakie się ubiegasz
 • modyfikujesz dokumenty pod potrzeby danej oferty pracy
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe podasz w kolejności od najnowszych do najstarszych

Stosując się do powyższych zasad szybko i sprawnie stworzysz dokumenty w języku angielskim, dzięki którym otrzymasz posadę, o którą się ubiegasz. Nie ma jednej uniwersalnej metody na napisanie skutecznego CV po angielsku. Swoje szanse na zatrudnienie zwiększysz jednak stosując się do powyższych zasad.