Kariera 20.11.2015

Zalety pracy w międzynarodowym środowisku

Polacy w ostatnich latach coraz odważniej otwierają się na inne kultury, podróżując czy też zawierając międzynarodowe przyjaźnie. W ramach programu Erasmus tysiące studentów z naszego kraju miało możliwość żyć i uczyć się w innych krajach. Wielu z młodych Polaków także w życiu zawodowym chciałoby móc funkcjonować w międzynarodowym środowisku.

Dziś jest to możliwe. Polska stała się w ostatniej dekadzie ważnym ośrodkiem operacji biznesowych, gdzie funkcjonują centra prestiżowych zagranicznych firm realizujących międzynarodowe projekty w łącznie aż 40 językach obcych. W Polsce działa obecnie ponad 470 centrów biznesowych, tworzonych przez inwestorów z 28 krajów i zatrudniających ponad 130 000 osób. Praca w tego typu jednostkach ma wiele zalet. Umożliwiają one rozwój kompetencji przydatnych w realizacji zadań pod różnymi szerokościami geograficznymi. Praca w międzynarodowych centrach biznesowych to także bardzo intensywny kurs umiejętności pracy w zespole i negocjacji, m.in. stałego przezwyciężania różnic kulturowych, wymiany poglądów, współpracy na odległość.

 

Osoby zatrudnione w centrach codziennie kontaktują się z międzynarodowymi partnerami. Na przykład, w samym tylko Shell Business Operations Kraków, kluczowym centrum operacji biznesowych grupy Royal Dutch Shell, realizuje się projekty w 17 językach obcych w zakresie m.in. finansów, księgowości, HR, dostaw czy zakupów na rzecz jednostek ulokowanych na kilku kontynentach. Na przykładzie tego centrum widać także zwiększający się poziom zaawansowania zadań zlecanych specjalistom z Polski.

Pracownicy działu Finance Operations w krakowskim centrum Shell biorą udział m.in. w przygotowaniu sprawozdań finansowych dla giełd w Londynie i Nowym Jorku. Możliwość zdobywania realnego, globalnego doświadczenia w zakresie tak specjalistycznych projektów to kolejna zaleta pracy w międzynarodowych zespołach. Tę wiedzę trudno osiągnąć, ograniczając się do pracy wyłącznie w lokalnym środowisku. Wiele prestiżowych firm umożliwia także pracownikom kontynuację kariery lub staże w swoich oddziałach ulokowanych w innych krajach. Wszystkie te czynniki sprawiają, że dziś realny rozwój w międzynarodowych zespołach możliwy jest także nad Wisłą.

 

 

Katarzyna Cyran, 

Recruitment Specialist  

Shell Business Operations Kraków