Nauka 15.12.2014

Szkoła Prawa Niemieckiego na Uczelni Łazarskiego

Jesteś studentem lub absolwentem prawa, ekonomii i zarządzania? Chcesz biegle posługiwać się niemieckim językiem prawniczym i zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prawa niemieckiego? Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego we współpracy
z kancelarią RAUE LLP Rechtsanwälte und Notare uruchomił Szkołę Prawa Niemieckiego. Najlepsi absolwenci odbędą praktyki w berlińskiej kancelarii adwokackiej.

 

Współpraca międzynarodowa

Niemcy są naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Znajomość niemieckiego prawa jest niezbędna przy współpracy z naszym sąsiadem w ramach Unii Europejskiej.

 

W profesjonalnej obsłudze polskich i niemieckich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski i Niemiec, dobry prawnik oprócz prawa krajowego, musi orientować się w prawie niemieckim - przypomina Jan Wiegner, dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego. - Prawo niemieckie bardzo często stanowi wzór dla ustawodawców innych państw, dlatego wiedza zdobyta w trakcie zajęć przyda się także osobom zainteresowanym komparatystyką prawniczą - dodaje.

 

Szkoła oferuje najlepszym absolwentom praktyki w niemieckich kancelariach adwokackich. Wspólne przedsięwzięcia z niemieckimi partnerami przyczynią się do rozwojupolsko-niemieckiej współpracy prawniczej.

 

Lektorat i wykłady

Program podzielony jest na dwa semestry. Zajęcia odbędą się w trybie zjazdów weekendowych, od stycznia do czerwca 2015 r. Pierwszy semestr składa się z 24 godzin lektoratu z prawniczego języka niemieckiego w Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego. Natomiast drugi obejmuje 80 godzin wykładów z prawa niemieckiego.

 

Zajęcia prowadzone w języku niemieckim uwzględniają kluczowe przedmioty z punktu widzenia relacji biznesowych między przedsiębiorcami z Polski i Niemiec. Wykład inauguracyjny na temat „Umowy międzynarodowej sprzedaży towarów” zostanie wygłoszony przez dr Helge Rieckhoff (Rechtsanwalt).

 

Podczas drugiego semestru nauki studenci będą uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez niemieckich adwokatów - praktyków, w tym z kancelarii RAUE LLP Rechtsanwälte und Notare - mówi Jan Wiegner, dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego. - Wykładowcy dadzą przykłady z własnej praktyki oraz z orzecznictwa niemieckich sądów. Tematyka wykładów obejmie szeroko rozumiane niemieckie prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo konkurencji, przepisy dotyczące sprzedaży i zabezpieczenia kredytów. Wszystkie wykłady będą uwzględniały odpowiednie regulacje europejskie - uzupełnia.

 

Egzamin końcowy w formie ustnej przeprowadzony zostanie w języku niemieckim.


Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego Uczelni Łazarskiego. Z pewnością będzie ono stanowić atut na rynku pracy - mówi dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

 

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego prowadzi również Studium Prawa Rosyjskiego i oferuje bogatą ofertę programów prawa w języku angielskim, skierowaną do kandydatów z całego świata. - Uruchomienie Szkoły Prawa Niemieckiego jest zgodne z priorytetem Uczelni, jakim jest umiędzynarodowienie - podsumowuje inicjatywę dziekan. Wszystkich zainteresowanych tegorocznym naborem zapraszamy na stronę internetową Uczelni Łazarskiego