Nauka 02.11.2016

Resocjalizacja i socjoterapia - studia podyplomowe z misją

Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych stanowi fundament pracy socjoterapeutów, pedagogów i kuratorów sądowych. W dzisiejszych czasach, które charakteryzuje w dużym stopniu rozpad rodziny, rozluźnienie norm społecznych, relatywizacja wartości i zatarcie podziału między dobrem i złem niewiele potrzeba, aby młody człowiek popadł w konflikt z prawem i wszedł na drogę przestępstwa.

Błędy młodości nie muszą jednak przekreślać szans na zdrowe relacje w dorosłym życiu. Drogowskazem, który z jednej strony ma ostrzegać przed konsekwencjami złych decyzji, a z drugiej wspierać i wskazywać proste ścieżki tym, którzy w swoim życiu pobłądzili, jest specjalista z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Poniżej podpowiemy, jak nim zostać.

 

Resocjalizacja i socjoterapia - studia z przyszłością

Z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pracować z tzw. trudną młodzieżą, Wyższe Szkoły Bankowe przygotowały kierunek "Resocjalizacja i socjoterapia". Uczestnik zajęć zyskuje kwalifikacje z zakresu pracy psychokorekcyjnej z dziećmi i młodzieżą, które wymagają wsparcia psychologicznego i społecznego.

 

Jakie korzyści płyną ze studiowania na WSB?

  • nacisk na praktyczne formy nauczania - dzięki wykorzystaniu metod interaktywnych, takich jak treningi i warsztaty, słuchacz zyskuje praktyczną wiedzę i wskazówki, potrzebne do codziennej pracy z niedostosowaną społecznie młodzieżą;
  • kompletny zasób wiedzy - poszerzaniu wiedzy w zakresie profilaktyki czy socjoterapii służą wykłady konwersatoryjne;
  • wsparcie metodologiczne - trenerzy uczą, jak radzić sobie z młodzieżą z grup ryzyka czy zaburzeń zachowania;
  • cenne wykształcenie - otwierające perspektywy pracy w instytucjach publicznych, takich jak placówki opiekuńczo-wychowawcze czy sądy; absolwent studiów podyplomowych może również pełnić rolę wychowawcy w ośrodkach socjoterapii, placówkach wychowawczych, a także pracować jako kurator sądowy.

 

Wykwalifikowana kadra i wysoki poziom merytoryczny - tak jest na WSB!

Zajęcia w praktycznej formie treningów i warsztatów prowadzą dydaktycy z wieloletnim wykształceniem. Wśród wykładowców WSB znalazł się Marcin Szulc, który specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej i przeciwdziałaniu agresji. W swojej codziennej pracy diagnozuje zagrożenia społeczne u dzieci i młodzieży.

WSB ma zaszczyt współpracować także z Andrzejem Kołodziejczykiem, trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także specjalistą Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Swoim bogatym doświadczeniem zawodowym ekspert chętnie dzieli się z wychowawcami, nauczycielami i studentami podczas prowadzonych przez siebie warsztatów.

W gronie ekspertów WSB nie zabrakło też dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Marian Pietrusiak specjalizuje się w przywracaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa poprzez intensywne działania terapeutyczne.

 

Dobrze przemyślany program studiów gwarancją solidnego wykształcenia

 W Wyższych Szkołach Bankowych program studiów jest tak ułożony, aby poszczególne zajęcia w sposób rzetelny pozwalały na usystematyzowanie wiedzy, jak również dostarczenie praktycznych wskazówek i cennych wiadomości w 5 zasadniczych dziedzinach, takich jak:

1) psychologiczne podstawy projektowania pracy socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej;

2) diagnoza i praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną;

3) metodyka pracy;

4) wybrane zagadnienia prawne;

5) indywidualne kompetencje zawodowe nauczyciela.

 

Szczegółowy harmonogram zajęć na kierunku resocjalizacja i socjoterapia można znaleźć na stronie internetowej http://www.wsb.pl/gdansk/studenci/studia-podyplomowe/kierunki/resocjalizacja-i-socjoterapia