Kariera 27.07.2017

Zawody przyszłości

Specjaliści od big data, IT oraz robotyki i sztucznej inteligencji. Oto najbardziej przyszłościowe zawody według raportu "Aktywni+ Przyszłość Rynku Pracy" serwisu Gumtree.pl. Połowa znanych obecnie zawodów ma zniknąć, a wykonujących je ludzi mają zastąpić maszyny.

"Analiza danych to najbardziej obiecujący kierunek rozwoju" - czytamy w raporcie. Najlepiej opłacanymi zawodami mają być data scientist, DevOp engineer oraz data engineer.

Autorzy raportu doszli do wniosku, że automatyzacja, cyfryzacja oraz związane z nimi zjawiska "znacząco zmienią definicję pracy" w nadchodzących latach. W ciągu najbliższych 25 lat prawie połowa znanych obecnie zawodów ma zostać zastąpiona pracą maszyn.
 

Co więcej, pojedynczy etat przestaje być podstawową formą zatrudnienia. Spośród osób, które wzięły udział w badaniu, aż 54 proc. uważa, że w przyszłości będą musiały pracować w kilku zawodach, aby się utrzymać.

Sytuacja na polskim rynku pracy pod tym względem i tak rysuje się w jaśniejszych barwach niż w krajach wyżej rozwiniętych. Dla krajów wysoko rozwiniętych, które należą do OECD, szacuje się, że średnio 57 proc. wszystkich miejsc pracy jest zagrożonych automatyzacją. W Polsce ten odsetek wynosi 40 proc.

Według raportu w przyszłości bardzo pożądane na rynku pracy będą umiejętności statystyczne i analizy dużych zbiorów danych, w połączeniu ze zdolnością interpretacji wyników w kontekście szerszych trendów społecznych.

Na rynku poszukiwani będą także specjaliści zajmujący się sztuczną inteligencją, inteligentnymi maszynami i robotami. Dobrze wynagradzani będą też ci, którzy dysponują zaawansowanymi i wyrafinowanymi umiejętnościami programistycznymi i deweloperskimi. W tych dziedzinach można wykształcić się już na wielu polskich uczelniach.

"Analizując strukturę ogłoszeń o pracę publikowanych na portalu Gumtree.pl, zauważyliśmy wyraźny trend wzrostu znaczenia tzw. freelancerów w wielu dziedzinach" - pisze Katarzyna Merska z Gumtree.pl. "Coraz więcej ofert dotyczy pracy projektowej, wymagającej szerokiego wachlarza różnorodnych umiejętności" - dodaje.

Jakie zawody są najbardziej podatne na automatyzację? Z raportu wynika, że są to zawody związane z logistyką i transportem, ale również takie, które wiążą się z prostą pracą biurową.

Autorzy raportu piszą, że zagrożone są wszystkie zawody, które wymagają niskich lub średnich kwalifikacji związanych z rutynowym, powtarzalnym wykonywaniem poszczególnych czynności. Automatyzacji i cyfryzacji ma ulec także spora grupa zawodów, które były związane z przetwarzaniem i obróbką danych, przede wszystkim finansowych.

Jak podkreśla Gumtree.pl, raport "Aktywni+ Przyszłość rynku pracy" powstał na podstawie gruntownej analizy danych ekonomicznych, opinii ekspertów i badań ilościowych, opracowanej przez ekspertów Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego, pod przewodnictwem dr hab. Renaty Włoch.