Kariera 31.10.2014

PORTAL ISIVI.PL, GDZIE KARIERA ZAWODOWA NABIERA NOWEGO WYMIARU

Kariera, definiowana jako droga profesjonalnego rozwoju, wpisuje się bardzo silnie w potrzeby człowieka, znajdując wręcz swoje miejsce na szczycie ich piramidy. Oczywiście dla każdego z nas będzie miała ona nieco inny wymiar. Samo pojęcie ma bowiem charakter subiektywny. Ale zawsze będzie łączyło się z nabywanymi kompetencjami i podejmowaną pracą. Już na początku tej drogi musimy zdać sobie sprawę, że kluczem do bezpiecznej przyszłości zawodowej jest nieustanne rozwijanie naszych kompetencji. Które z nich są dla nas kluczowe? W jakiej pracy odegramy naszą rolę na poziomie mistrzowskim, odnajdując się w niej i czerpiąc satysfakcję? Na te i inne pytania pomoże nam znaleźć odpowiedź inteligentny portal pracy – isivi.pl.

 

Wszystko zaczyna się w szkole

Tak, właśnie w szkole i na studiach. To tutaj nabywamy obok wiedzy teoretycznej nasze pierwsze kompetencje. Pomagają nam w tym przede wszystkim praktyki studenckie oraz płatne stażeTo podczas nich po raz pierwszy dochodzi do konfrontacji teorii z praktyką. A nie ma lepszej szkoły życia, niż właśnie ta oparta na konfrontacji. Właśnie wtedy weryfikujemy wiedzę, ucząc się jednocześnie przelewać ją na konkretne działania. Wypracowujemy w sobie wówczas pewne cechy, które w pracy zawodowej okazują się niezastąpione. Odporność na stres, kreatywność, czy logiczne myślenie, tego wymagają od nas rzeczywiste sytuacje, w których zaczynamy odgrywać nasze role społeczne. A isivi.pl nam w tym pomaga.

 

Oferty pracy nie tylko dla wykwalifikowanych robotników

Przeglądając oferty pracy zamieszczane na różnych portalach, możemy odnieść czasem wrażenie, że w Polsce potrzebni są jedynie pracownicy budowlani, tynkarze, murarze, czy spawacze, ewentualnie pracownicy hurtowni i sklepów. Trudno jest znaleźć oferty dla osób, które specjalizują się w innych branżach. Tymczasem isivi.pl i tę lukę stara się zapełnić. Wśród zamieszczanych ofert znajdziemy branże: doradztwa/konsultingu, HR, księgowości, marketingu, czy nieruchomości. Oferowana tu praca przy przeprowadzaniu audytów czy praca w warszawskiej księgowości to oferty pochodzące od znanych i cenionych firm. I co więcej, są to oferty, które pomogą nam skutecznie realizować przyjętą przez nas ścieżkę kariery. Dzięki aplikacji na stanowiska, dowiemy się bowiem także o jakie kompetencje i umiejętności powinniśmy poszerzać dotychczasowe, jeśli chcemy rozwijać się i spełniać zawodowo.

 

Z isivi.pl zaplanujesz własną ścieżkę zawodową

Dlaczego warto? Ponieważ planowanie kariery zawsze przynosi wymierne korzyści. Po pierwsze stwarza ono poczucie bycia kreatorem własnej przyszłości. Wybierając drogę zawodową robimy to świadomie. Uczymy się analitycznego myślenia, które pozwala określić własne możliwości oraz mocne strony. Poza tym konkretyzujemy nasze cele, mobilizujemy się do dalszego rozwoju. A w efekcie osiągamy wymarzony poziom satysfakcji. Portal pracy isivi.pl w nam tym pomoże. Praca dla studentaktórą tu znajdziemy, czy ogłoszenia z kategorii "praca z branży konsultingowej w Warszawie" to nie tylko możliwość łatwej aplikacji, ale również gwarancja informacji zwrotnej. Informacji, która wskaże nam, brak jakich kompetencji, czy umiejętności stanowi dla nas barierę w znalezieniu pracy na konkretnym stanowisku.

 

By piąć się po kolejnych szczeblach kariery

isivi.pl to rewolucyjny portal, który - bazując na wyspecjalizowanych narzędziach - pomaga w rozwijaniu kompetencji. Jego misja nie kończy się w chwili, gdy użytkownik znajduje pracę. Cel, jaki przed sobą stawia i realizuje, to motywacja użytkowników do nieustającego rozwoju. Spoczęcie na przysłowiowych laurach może okazać się zgubne w świecie, w którym dynamika rynku pracy i oczekiwania pracodawców są tak zmienne. Rozwijanie kompetencji nie tylko więc stwarza stabilny fundament pod bezpieczną przyszłość zawodową, ale też pomaga piąć się po kolejnych szczeblach kariery. Poszerzanie kompetencji otwiera nowe horyzonty, na których pojawiają się oferty pracy coraz bardziej wymagające.

isivi.pl to portal, dzięki któremu nasza kariera zawodowa może rozwinąć się tak, jak byśmy tego chcieli. To partner, który nie pozwoli nam zapomnieć o naszych ambicjach i wyznaczonych celach, ale pomoże je zrealizować.