Nauka 08.04.2016

Podsumowanie projektu „Dobre Maniery Kruszą Bariery”

Cztery miesiące temu grupa 10 studentów AGH postanowiła spróbować swoich sił w ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z Teorii i podjąć wyzwanie przeprowadzenia projektu społecznego. Jako temat swojego przedsięwzięcia wybrali oni ogólnopojęte zasady savoir-vivre’u, za cel postawili sobie natomiast poprawę jakości kontaktów międzyludzkich. Dzisiaj projekt znany pod nazwą „Dobre Maniery Kruszą Bariery” powoli zbliża się do zakończenia, więc nadszedł najwyższy czas na jego podsumowanie.

 

Realizacja projektu w początkowym etapie polegała głównie na aktywności w internecie: na profilu projektu na Facebooku oraz na stronie internetowej www.projektdobremaniery.pl członkowie zespołu regularnie zamieszczali krótkie wskazówki oraz ich rozwinięcia w postaci dłuższych artykułów. Ostatni miesiąc został jednak poświęcony na zastosowanie poznanych zasad w praktyce. W tym celu zorganizowane zostały 4 warsztaty , skupiające się nie tylko na tematyce savoir-vivre’u, ale również manipulacji oraz obrony przed nią, autoprezentacji, przemówień publicznych oraz komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty i szkolenia zgromadziły blisko 90 uczestników – młodych osób, pragnących rozwinąć się w zakresie umiejętności miękkich. Spotkania z tymi inspirującymi osobami były czystą przyjemnością i utwierdziły organizatorów w przekonaniu, że warto angażować się w tego typu akcje.  

Projekt „Dobre Maniery Kruszą Bariery” zakończy się już wkrótce, nie znaczy to jednak, że zasady rozpowszechniane przez organizatorów mogą odejść w zapomnienie. Rozwijajmy nadal nasze umiejętności w zakresie komunikacji, wychodźmy do ludzi i dbajmy o nasze relacje z tymi, na których nam zależy – nie ma przecież nic ważniejszego w życiu.