Kariera 01.03.2019

Kształcenie dualne – nie tylko teoria, ale i praktyka

Kształcenie dualne to model edukacji polegający na połączeniu praktyki zawodowej w firmie produkcyjnej z nauką teoretyczna, która odbywa się w szkole.

System kształcenia dualnego ze względu na jego zalety jest pozytywnie oceniany w krajach wysoko rozwiniętych. W Europie szczególnie wysoko oceniany jest niemiecki model kształcenia dualnego, który daje uczniom doświadczenie zawodowe, podnosi kwalifikacje i gwarantuje wczesny bezpośredni związek z rynkiem pracy. Wdrażana obecnie w Polsce reforma systemu oświaty przejmuje wiele przydatnych i sprawdzonych niemieckich rozwiązań.

 

Zalety kształcenia dualnego

 

Niewątpliwym sukcesem tej metody kształcenia, jest wdrożenie od samego początku nauki, zasady nauczanie przez działanie (learning by doing). Praktyka czyni mistrza.

Istota kształcenia dualnego polega na  ścisłej współpracy przedsiębiorstwa produkcyjnego i szkoły zawodowej. Partnerski podział obowiązków, związanych z kształceniem młodych adeptów, pomiędzy szkołę odpowiedzialną za część teoretyczna i przedsiębiorstwo odpowiadające za część praktyczną. Dobór odpowiedniej kadry dla obu części kształcenia dualnego. Czas przeznaczony na zdobywanie wiedzy uczniowie dzielą między szkołą a firmą, w której z czasem stają się częścią zespołu. Za wykonaną w trakcie nauki pracę dostają rosnące wraz ze wzrostem kwalifikacji wynagrodzenie. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone szkolenie praktyczne w rezultacie umożliwa zatrudnienie, bezpośrednio po ukończeniu szkoły, pełnoprawnego, wydajnego, znanego pracownika. Przedsiębiorca może zaplanować politykę HR. Kształcenie dualne w wielu krajach wysokorozwiniętych w znacznym stopniu zredukowało problemy związane z bezrobociem.

Więcej na temat systemu kształcenia dualnego dowiesz się na: https://edunet-poland.pl/ksztalcenie-dualne/

 

Czy system dualny ma wady?

 

W Polsce jesteśmy w apogeum zmian w systemie oświaty, więc o skutkach wprowadzanych reform coś więcej można napisać za kilka lat. Opierając się na doświadczeniach niemieckich, które są wzorcowe dla kształcenia dualnego, można zauważyć, że charakterystyczną cechą tego systemu jest rozłożenie obciążeń finansowych. O ile w okresie koniunktury wszystko jest w porządku, w chwilach pogorszenia wyników gospodarki, przedsiębiorstwa ciężej znoszą obciążenia finansowe związane z praktykami. Zawsze najwięcej sporów wzbudza finansowanie nawet najlepszych projektów. Kolejnymi zarzutami jest problem znalezienia odpowiedniej ilości miejsc praktyk oraz czas ich trwania praktyk w stosunku do całego czasu nauki.

 

Dualny system kształacenia zawodowego - czy jest optymalny?

 

Zalety systemu kształcenia dualnego bez wątpliwości predestynują go do miana wiodącego systemu kształcenia zawodowego obowiązującego w krajach Unii Europejskiej. Wady systemu szkolenia dualnego są związane głównie z kwestiami finansowymi. Odpowiednie regulacje prawne pozwalają w znacznym stopniu je wyeliminować.