Kariera 21.04.2015

Kraje przyjazne studentom szukającym pracy

Jesteś studentem, poszukującym pracy sezonowej lub stałej? Przedstawiamy Ci listę krajów, w których uda Ci się rozwinąć skrzydła, połączyć pracę i zdobywanie wiedzy z osobistym rozwojem.

Oczekiwania studentów

Opierając się na badaniach w krajach o najwyższym PKB, udało się ustalić, które z czynników występujących w danym kraju uznawane są za te najbardziej atrakcyjne dla studentów. Większość osób wskazała, że poszukując dobrego pracodawcy, przede wszystkim atrakcyjnym będzie ten, który posiada kreatywne oraz dynamiczne środowisko pracy.

Wśród innych ważnych czynników, jakie wymieniają, są: możliwość awansu, dobre zarobki czy szybki osobisty rozwój oraz nabywanie nowych umiejętności. Do krajów, które wskazywane są najczęściej jako miejsca, gdzie gwarantowane są właśnie takie warunki, należą Niemcy oraz Francja.

 

Równe traktowanie

Poszukując pracy za granicą, studenci zwracają uwagę również na możliwość podjęcia pracy w zwykłym trybie. Dzięki temu bardzo atrakcyjne pod tym względem wydają im się kraje takie jak Hiszpania, Wielka Brytania czy Niemcy, gdzie mają oni pełną swobodę w podejmowaniu pracy. Inaczej jest w przypadku kilku krajów, gdzie studenci studiów dziennych mogą podjąć pracę zawodową, wyłącznie w odgórnie ustalonej liczbie godzin w ciągu roku lub tygodnia.

 

Problem bezrobocia

Kryzys ekonomiczny w Europie sprawił, że sytuacja z pracą za granicą, także tą dla studentów, jest dość trudna. Rynki pracy nie posiadają wielu wolnych miejsc, dlatego znalezienie dobrze płatnej pracy jest sprawą trudną.

Dość dobrze pod tym względem kolejny raz wypadają Niemcy, a także kraje Beneluksu i Skandynawii. Znalezienie dobrze płatnej i interesującej pracy uwarunkowane jest też często perfekcyjną znajomością języka obcego lub nawet kilku języków.

Dobre ogłoszenia pracy znaleźć można m.in. w biurach karier znajdujących się przy uczelniach. Tam też studenci uzyskać mogą wiele informacji na temat zatrudnienia, porad na temat sposobów zawierania umów, itp.

 

Warunki bytowe

Szukając kraju przyjaznego studentom, ważnym czynnikiem odgrywającym dużą rolę, są też koszty życia. Najdrożej pod tym względem wypadają Szwajcaria, Belgia, Luksemburg czy Norwegia, zaś najkorzystniej studiować jest w Czechach, Bułgarii oraz Rumunii, Portugalii i Grecji.

W wielu krajach studia wyższe są płatne (Anglia, Hiszpania, Włochy), w innych studia są darmowe (Szwecja, Niemcy - niektóre landy).

Bycie studentem uprawnia do zniżek chociażby w restauracjach czy na komunikację, dzięki czemu koszty życia mogą też znacznie się obniżyć. Ponadto wiele krajów umożliwia uzyskanie pomocy finansowe, typu stypendia socjalne czy stypendia naukowe.

 Jak widać, wybór kraju na studia powinien zostać bardzo dobrze przemyślany, bowiem każdy z krajów oferuje zupełnie inne warunki dla studentów, zarówno socjalno-bytowe, jak i naukowe.

 

 Artykuł przygotowany przy współpracy z portalem ogłoszeń pracy