Nauka 24.03.2017

Konkurs EBEC

 

Organizatorem jest  Stowarzyszenie Studentów BEST (Board of European Students of Technology)Główną ideą wydarzenia jest  stworzenie nowego modelu inżyniera, który jest otwarty na innowacje i jest w stanie użyć swojej wiedzy w praktyce

W konkursie mogą wziąć udział studenci w czteroosobowych drużynach a sam konkurs podzielony jest na 3 etapy: lokalny, ogólnopolski, ogólnoeuropejski

W finale lokalnym – spotkają się drużyny wyłonione podczas testu eliminacyjnego, który sprawdza zdolność logicznego myślenia, kreatywność oraz wiedzę techniczną i umiejętność zastosowania jej w praktyce

Rywalizacja na Finale Lokalnym odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • Team Design – w ramach tej konkurencji drużyna musi skonstruować z dostarczonych materiałów urządzenie, które spełni postawione przez organizatorów zadanie (np. mechanizm wykorzystujący stały strumień powietrza tak, aby podnieść jak największa masę).
  • Case study – kreatywne rozwiązanie problemu technicznego bądź optymalizacja znanego zagadnienia przy wykorzystaniu otrzymanych danych (np. zagospodarowanie powierzchni terenu po wcześniejszym rozpatrzeniu wszelkich czynników), a następnie zaprezentowanie wypracowanej propozycji. Kategoria sprawdza umiejętności analitycznego myślenia oraz ekonomiczne uczestników.

Na każdym z sześciu finałów lokalnych zostaną wybrane dwie drużyny, które zmierzą sięna Finale Ogólnopolskim w Gdańsku w tych samych kategoriach, jednak poziom trudności wzrośnie.  Ostatnim etapem jest Finał Ogólnoeuropejski w Brnie, Czechy.

Ważne daty:

  • 26.03 – Koniec czasu na zapisy drużyn
  • 28.03 – Test Eliminacyjny
  • 11.04 – Finały Lokalne
  • 17-19.04 – Finał Ogólnopolski w Gdańsku

Więcej informacji znajdziecie na: