Kariera 27.03.2017

Jak otworzyć gabinet psychologiczny?

Wielu absolwentów studiów psychologicznych myśli nad otwarciem własnego biznesu w formie gabinetu psychologicznego. W Polsce nie istnieją jednoznaczne przepisy stanowiące o zasadach zakładania takich gabinetów, ani o praktyce psychologicznej. Jak zatem założyć taką działalność?

Ramy prawne

W 2001 roku uchwalono ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, ale jej wejście w życie odwleczono o 5 lat. Dlatego zaczęła obowiązywać dopiero w 2006 roku. Podstawowym założeniem ustawy jest to, że prawo do wykonywania zawodu psychologa ma absolwent studiów psychologicznych. Niemniej w praktyce gabinet psychologiczny w  Warszawie czy w każdym innym mieście w Polsce może otworzyć każda osoba, nawet bez wykształcenia, a nawet na domiar złego przyjmować w nim pacjentów.

Obowiązująca ustawa powinna regulować pracę gabinetów psychologicznych, ale niestety brakuje dla niej przepisów wykonawczych. Zasadniczo, zgodnie z art. 18 wspominanej ustawy, aby prowadzić prywatny gabinet psychologiczny, trzeba uzyskać wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba zakładająca gabinet powinna posiadać również:

  • odpowiednie, kierunkowe wykształcenie psychologiczne, z prawem do wykonywania zawodu psychologa,
  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • wpis do rejestru prywatnych praktyk psychologiczny - prowadzi go właściwa Rada Regionalnej Izby Psychologów,
  • pozytywną opinię Komisji Ekspertów,
  • zgodę wojewody.

Psycholog nie powinien ustawać w doskonaleniu zawodowym, za pośrednictwem różnych form kształcenia podyplomowego.

Renoma gabinetu psychologicznego

Niepokojące jest to, że każdy może w Polsce założyć gabinet psychologiczny i przyjmować w nim pacjentów w sytuacji, kiedy nie ma prawa tytułować się psychologiem bez ukończenia 5-letnich studiów magisterskich jednolitych na kierunku psychologicznym. Dlatego chcąc prowadzić cieszący się uznaniem pacjentów gabinet, trzeba zasłużyć sobie na renomę. Psycholog powinien uczynić wszystko, aby fachowo pomagać swoim pacjentom. Realna, skuteczna pomoc powoduje, że gabinet psychologiczny będzie polecany kolejnym osobom. Konkurencja w branży gabinetów psychologicznych jest bardzo duża, dlatego trudno się przebić. Tylko fachowość, odpowiednie wykształcenie i empatyczne podejście psychologa do ludzi i całego otoczenia mogą sprawić, że odniesie on biznesowy sukces.