IMPROV CLUB

Tel: 501-929-505
info@improvclub.pl

Oferujemy

Improv Club™ –  to miejsce, gdzie uczymy i stwarzamy przestrzeń do nauki Technik Improwizacji oraz ich praktycznego wykorzystania w trakcie wystąpień scenicznych, komunikacji, pracy czy codziennego funkcjonowania. Od 2009 roku specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń i organizacji eventów, w trakcie których wykorzystujemy wiedzę i umiejętności z zakresu technik teatru improwizacji, psychologii społecznej i ewolucyjnej, komunikacji oraz metod skutecznego reagowania. Po to, aby uczestnicy naszych szkoleń byli bardziej spontaniczni, mogli się lepiej komunikować, szybciej reagować i dobrze bawić.